Datadrivet underhåll i världsklass

För konkurrenskraftig svensk industri

Datadrivet underhåll

..är absolut avgörande för att svensk industri ska behålla sin konkurrenskraft

På Trivalo har vi utvecklat ett beprövat angreppssätt för att hjälpa våra kunder att nå ett Datadrivet Underhåll i världsklass.

Underhåll inom svensk industri har i dagsläget en årlig ekonomisk påverkan på 6 % av den totala omsättningen, det vill säga närmare 177 miljarder kronor totalt UEB (Underhållets Ekonomiska Betydelse)

Ett Datadrivet Underhåll i världsklass innebär att på såväl operativ som strategisk nivå låta underhållsbesluten grundas i säkerställd och analyserad data.

Balansen mellan Människa, Process och IT är en förutsättning för att få ut den fulla effekten av Datadrivet Underhåll.

Några av våra nöjda kunder

LKAB tar sikte på datadrivet underhåll i världsklass med sin partner Trivalo

”Valet av Trivalo som partner föll sig naturligt efter att vi träffats. Vi fastnade direkt för Trivalos koncept som fokuserar på balansen mellan människa, process och IT. Det arbete som utförts under hösten och vintern är vi otroligt nöjda med. Trivalo byggde snabbt ett förtroende med deras kombinerade expertis inom underhållsverksamhet, analys och processkunskap

Maria Ryytty
Sektionschef – Teknik och Processutveckling / Strategiskt Underhåll (TPU),

Två års strategiskt partnerskap med fokus på datadrivet underhåll hos Öresundsbron

”Vår resa tillsammans med vår strategiska partner Trivalo startade för två år sedan.

Fokus sedan starten har varit att vi som organisation ska bli mer datadrivna. Vår anläggning har en lång livslängd som vi vill utöka ytterligare genom ett datadrivet och effektivt underhåll över tid. Vi är en väldigt nöjd kund till Trivalo som hjälpt oss hela vägen”

Bengt Hergart
Anläggningschef Öresundsbron

Databaserad nulägesanalys
hos Södra Cell Mörrum

”Trivalos Digital Audit gav oss en bra beskrivning av vårt nuläge och blir ett naturligt steg i vårt arbete att effektivisera vårt underhåll och få en djupare förståelse för våra möjligheter att jobba mer med ett datadrivet underhåll”

Lars-Göran Svensson
Underhållschef Södra Cell i Mörrum

Trivalo Academy

Kompetensväxling och kompetensutveckling är ett av de viktigaste strategiska områdena för industrins underhållsverksamhet.

Trivalo Academy består av lärarledda utbildningar, fysiskt såväl som på distans med video. Men även digitala utbildningar som man nyttjar när man vill och kan.

Genom våra utbildningar skapar vi också ett starkt kompetensnätverk genom deltagare från olika företag.

Verktygslådan


För att snabbt och effektivt kunna generera högre värde till våra kunder, har vi på Trivalo skapat verktyg och paketerade tjänster.

Verktygslådan utvecklas kontinuerligt genom att tillämpa våra erfarenheter, kombinerade expertiser samt via värdefull innovation tillsammans med våra kunder. 

Ett stort värde med standardiserade verktyg och tjänster, är att kunna jämföra sig mot andra underhållsverksamheter.  

Trivaloteamet

 Trivaloteamet kombinerar expertis inom områdena underhållsutveckling, underhållssystem och analys/datamodellering med fokus på Datadrivet Underhåll i världsklass.

Balansen av Människa, Process och IT är vårt gemensamma fokus i alla våra kundresor.

Läs mer om vår fantastiska grupp människor.

Nyheter

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev