33Strategiskt tänkande för utveckling av produktionsstödjande och framgångsrikt underhåll. Genomgång av verktyg för auditering av underhållsverksamheten. Ledarskapets roll, samt behovet av resultatmätning och nyckeltal. Beskrivning av krav och möjligheter med olika organisationsutformning och behovet av kompetensutveckling.

Utbildningsform
Kursen genomförs som klassrumsutbildning med flera deltagare.

Kursinnehåll
Ur innehållet kan nämnas

  • Utveckling av ”önskat läge”, ”nuläge” och beskrivning av en underhållsstrategi
  • Underhållsauditering med genomgång av grundläggande värderingar, bedömningskriterier och möjligheter till benchmarking
  • Behov av och krav på resultatmätning och nyckeltal
  • Organisationsutveckling inom produktion och underhåll med betoning av samverkan mellan produktion och underhåll och behovet av att identifiera kärnområden
  • Centraliserat eller decentraliserat underhåll
  • Utnyttjande av externa tjänster och begrepp som outsourcing och partnerskap
  • Kompetenssäkring och olika former av informationshantering

Kursmål
Efter genomgången utbildning kommer du att kunna:

Strukturera upp arbetet med att göra en underhållsstrategi
Förstå innebörden och genomförandet av en underhållsauditering
Förstå grundläggande idéer med olika organisationsformer

Kursmaterial
I kursen ingår boken ”Underhåll i världsklass” samt komplett kurspärm.

Deltagare
Du som är ansvarig för ledning och styrning av underhållsverksamhet. Inga särskilda förkunskapskrav.

Pris
Kurspris är 12 900 SEK exkl. moms per person
I priset ingår lunch, kaffe och kursmaterial.

Nästa kurs
14-15:e mars 2023 i Göteborg

Eventuellt ytterligare tillfällen kan bli aktuella efter förfrågan.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev