Idag har vi den stora glädjen att göra avslut på LCP-programmet 2020/2021.

Under dagen redovisas industriprojekt som genomförts i gruppform under våren. Det är ett utav inslagen i detta omfattande utbildningsprogram där deltagarna får en direkt användning av nyvunnen kunskap s.k. ”action learning”.

Under dagen deltar förutom kursdeltagarna och personer från Trivalo, även chefer och kollegor från de företag som deltar i programmet.

Trots rådande omständigheter har vi genomfört programmet via virtuella videomöten under 6 tillfällen sedan starten i september förra året.

LCP-programmet är ett utbildningsprogram som får betraktas som den ledande utbildningen inom industriellt underhåll, och som hjälper svensk industri att stärka kompetensutveckling för att uppnå en högre driftsäkerhet och effektivisering. LCP-programmet består av 6 st. kursmoment á 3 dagar.

I september startar nästa omgång.Vi har redan 17 utav 20 platser bokade så återkom till oss om ni själva eller en kollega vill delta. Vi hoppas givetvis att vi till hösten kan genomföra programmet fysiskt tillsammans i Göteborg.

LCP-programmet är ett utbildningsprogram som får betraktas som den ledande utbildningen inom industriellt underhåll, och som hjälper svensk industri att stärka kompetensutveckling för att uppnå en högre driftsäkerhet och effektivisering.
Verkliga industriprojekt och väl sammansatta kursdagar bildar tillsammans en unik utbildning. Genom hela utbildningen är ni en väl sammanhållen grupp med stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. Efter utbildningen erbjuds du att delta i årliga aktiviteter inom nätverket.

Varje kursträff omfattar 3 dagar, där vi fördjupar oss mot olika kurstema. Det avslutande industriprojektet ger träning i att analysera, angripa, lösa och presentera verkliga industriprojekt. Deltagarna, som arbetar i grupp, får en direkt användning av nyvunnen kunskap, s k ”action learning”. Utbildningsprogrammet omfattar totalt en arbetsinsats på drygt 30 dagar fördelade över nio månader.

Läs mer om programmet och innehållet
trivalo.se/lcp-programmet/

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev