LCP-programmet

En heltäckande ledningsutbildning inom Underhåll. Teori varvat med praktik ger en certifiering som Underhållschef. I januari 2023 startade vi omgång (omgång 33 2023) av LCP-programmet pga. hög efterfrågan. I september 2023 startade nästa omgång (omgång 34 2023/2024).I...

Digital utbildning IBM Maximo

Digitala utbildningsfilmer utifrån roll och moment i Maximo. Tillgängligt 24/7 i datorn och mobilen via er företagsanpassade portal. Maximo är ett kraftfullt men stort system, som dessutom har en mängd smarta och uttänkta sätt att arbeta efter. Att ha rätt nivå av...

LCP-Operativa

Utbildningsprogrammet LCP Operativa förmedlar huvuddragen i LCP-konceptet i en koncentrerad form. Ger en övergripande grund i alla viktiga delar av en underhållsverksamhet. Deltagarna skall bl a förstå på vilket sätt uppföljning och analys är utgångspunkt för att...

Att leda och utveckla underhållet

33Strategiskt tänkande för utveckling av produktionsstödjande och framgångsrikt underhåll. Genomgång av verktyg för auditering av underhållsverksamheten. Ledarskapets roll, samt behovet av resultatmätning och nyckeltal. Beskrivning av krav och möjligheter med olika...

Anskaffning med LCC/LCP-metodik

Grundläggande kunskaper om LCC (LifeCycle Cost) och LCP (Life Cycle Profit) samt visar hur dessa metoder kan användas. Kursen ger även en överblick över olika hjälpmedel som datormodeller och handböcker. Vi jobbar med programvaran TRIVALO-Invest Utbildningsform Kursen...

Planerat underhåll

Inriktad mot området ”beredning & schemaläggning” och genomgång av förebyggande och avhjälpande underhåll. I ett avsnitt fördjupar vi oss i ”operatörsunderhåll”. Utbildningsform Kursen genomförs som klassrumsutbildning med flera deltagare. Kursinnehåll Ur...
Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev