Under förra veckan avslutades 27:e(!) omgången av LCP-programmet med en stor träff i Stockholm. Ett utbildningsprogram som får betraktas som den ledande utbildningen inom industriellt underhåll och hjälper industrin att stärka kompetensväxling för att uppnå en högre driftsäkerhet och effektivisering.

Verkliga industriprojekt och väl sammansatta kursdagar bildar tillsammans en unik utbildning. Genom hela utbildningen är man en väl sammanhållen grupp med stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. Efter utbildningen erbjuds alla deltagare att delta i årliga aktiviteter inom nätverket.

Varje kursträff omfattar 3 dagar, där vi fördjupar oss mot olika kurstema. Det avslutande industriprojektet ger träning i att analysera, angripa, lösa och presentera verkliga industriprojekt. Deltagarna, som arbetar i grupp, får en direkt användning av nyvunnen kunskap, s k ”action learning”. Utbildningsprogrammet omfattar totalt en arbetsinsats på drygt 30 dagar fördelade över nio månader.

Genom åren har vi utbildat personer från: ABB, Alfa Laval, Arla, Billerud, Domsjö Fabriker, GKN Driveline, Holmen, Husqvarna, Iggesund Paperboard, Jönköping Energi, Metsä Board, SCA, SKF, Stora Enso, Södra Cell, Volvo Cars och Volvo Powertrain m.fl.

Utbildningen är till stora delar baserad på boken ”Underhåll i världsklass”. Skriven av Leo Hagberg och Tomas Henriksson som också är de som håller i utbildningen på Trivalo.

Genomförd utbildning och avklarade prov ger ett bevis som Certifierad Underhållschef.

Utbildningen ger bra förutsättningar att klara de krav som certifiering till European Expert in Maintenance Management är inriktad mot. Samtliga våra kursledare är själva certifierade enligt normen European Expert in Maintenance Management.

Nästa program, som startar i september 2018, kommer vi även att fokusera mer på Smart Underhåll, och dess påverkan med avancerad analys och digitalisering.

Vi har redan fyllt över hälften av platserna, men än finns möjlighet att anmäla en eller flera deltagare från ert företag.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev