Webseminarie 10:e oktober – Digital Audit gav Öresundsbron en stor insikt från befintlig underhållsdata

Öresundsbron har under många år jobbat dedikerat med underhåll av sin anläggning. Med de datamängder som skapats i underhållssystemet genomförde vi en Digital Audit tidigare i år för att skapa tydligare insikter med förbättringspotential i verksamheten.

Något som många utav våra kunder och kontakter efterfrågat är fler och mer praktiska exempel från verkligheten. Under hösten kommer vi därför att genomföra en serie webseminarier där vi involverar flera utav våra kunder som med egna ord berättar om vilka resultat de fått av våra tjänster.

I vårt andra webseminarie för hösten berättade Bengt Hergart, Anläggningsdirektör vid Öresundsbrokonsortiet vilka värden och stora insikter man fick utifrån befintlig data mha. Trivalo´s Digital Audit tjänst.

Webseminariet lockade väldigt många åhörare. En repris av webseminariet kan ni se nedan:

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev