Digitala utbildningsfilmer utifrån roll och moment i Maximo. Tillgängligt 24/7 i datorn och mobilen via er företagsanpassade portal.

Maximo är ett kraftfullt men stort system, som dessutom har en mängd smarta och uttänkta sätt att arbeta efter. Att ha rätt nivå av kompetens utifrån sin roll med tillhörande funktioner i Maximo är ett måste för att få rätt utväxling av Maximo.

Många användare är dessutom sällananvändare och lägger endast tid i Maximo när vissa moment ska utföras. Ofta lägger företag tid och pengar på utbildning enligt klassisk klassrumsträning i samband med projekt. Många studier visar att användare till viss del tar till sig kunskap, men att man över tid behöver ha kontinuerligt stöd lättillgängligt.

I Trivalo digital utbildning IBM Maximo kan användare i obegränsad mängd se korta videoinstruktioner utifrån sin roll, om hur man jobbar effektivt i Maximo. I kombination med interaktiva frågor säkerställer vi att användarna har rätt kompetensnivå. Samtidigt kan man följa hur många användare som genomför utbildning, var nivån ligger osv. osv.

  • Digitala utbildningar ger möjligheten att regelbundet använda, repetera och få ny kunskap.
  • Kompetensutveckling hos all personal är nyckeln till att kunna utnyttja möjligheterna som digitaliseringen erbjuder.
  • Våra kunder ska få ut maximal nytta av sina investeringar och fortsätta utvecklas för att säkerställa att nyttan håller i sig över tid.
  • Förhindra att kunskap faller i glömska.

I Trivalo digital utbildning IBM Maximo har vi byggt upp en struktur med korta videosekvenser som pedagogiskt beskriver alla moment som tillhör en roll i systemet.

Se exempel i nedan video där användaren får en kort instruktion om inloggning i Maximo.

Pris
Digital utbildning IBM Maximo betalas till 100% som tjänst. Ni betalar ett fast pris per användare och månad. 0 månaders uppsägningstid dvs. ni kan lägga till/ta bort användare varje månad och får en månadskostnad därefter.

Dessutom får ni full insikt om vilka användare/grupper som nyttjar tjänsten, vilka moment som är mer utmanande än andra osv. Vilket gör att ni får en väldigt bra överblick över organisationens kompetensnivåer.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev