Att kontinuerligt utveckla sitt underhåll mot att bli mer datadriven är oerhört viktigt för svensk industris konkurrenskraft och något vi brinner för på Trivalo.

En viktig och intressant del utav utvecklingen är att kontinuerligt mäta sig med kollegor i branschen. Nu finns en gyllene chans att bidra med en del, men samtidigt få väldigt mycket tillbaka.

EFNMS (den europeiska organisation för underhållsfrågor och utveckling där Sverige har en aktiv roll) genomför nu en stor europa-gemensam undersökning av Underhålls KPI:er.

Undersökningen ger en bild av statusen hos olika industrier med avseende på viktiga nyckeltal via en europeisk benchmarking. Undersökningen har som huvudmål att identifiera best practice och olika KPI:er (nyckeltal) relaterade till underhållsfunktionen.

Bland annat ingår insamling av generell info om Organisation, erfarenhet, budgetägare, budgetstorleksklass, fördelning av kostnader, fördelning av typer av uh-kontrakt, användning av underhållssystem etc.

Vidare så är det 18 st. KPI:er från standarden EN 15341:2019 som samlas in. Till exempel:

15341:2019
A&S1 Total Maintenance Cost x 100/Assets Replacement Value
A&S10 Cost of outsourced maintenance x 100/ Total Maintenance cost
PHA8 Total Operating time x100/ Total Operating time + Downtime
M10 Achieved uptime during required time x100/ Required time
HSE4 Number of injuries of maintenance personnel / Total maintenance personnel Total man-hours worked by maintenance people
P19 Total man-hours of training and education x 100/ Total man-hours
E5 Total operating time / Number of failures
O&S21 Planned maintenance man-hours x 100/ Total available maintenance man-hours
O&S28 Works orders effectively delivered on time x 100/ Total required work orders to be delivered

 

Våra erfarenheter är att de företag som tagit till sig denna enkät och sedermera resultatet, har också fått nya insikter om sig själva och därmed kunnat göra ett bra utvecklingssteg. Effekten är bevisat bra då vi har lång erfarenhet av ett genomföra nulägesanalyser med våra intervju- och databaserade audits. Att få sina styrkor bekräftade men också identifiera förbättringsområden är grunden i allt förbättringsarbete.

Under våren har vi på Trivalo utvecklat ett Best Practice KPI-paket utifrån all vår erfarenhet av underhållsutveckling, men också utifrån standarden EN 15341:2019. Syftet är att förenkla och effektivisera implementeringen av nya/reviderade nyckeltal för våra kunder. Vi har i vårt KPI-paket beskrivit nyckeltalet och vilken data som behövs för att mäta det på ett kvalitativt sätt. EFNMS undersökning är ett utmärkt sätt att enkelt få en start och nuläge på en bas av nyckeltal där vi på Trivalo kan stötta er i arbetet nu och senare.

De företag som deltar i undersökningen får ta del av hela resultatet. Detta kommer även att presenteras vid en workshop på EuroMaintenance i Rotterdam i början av 2021.

Mer information om undersökningen finns hos EFNMSsamt i denna pdf-folder

Enkäten, som tar ca 20 minuter att besvara, är öppen fram till den 30/9 och nås via denna länk. Det är gratis att delta i undersökningen, och svaren behandlas strikt konfidentiellt (Trivalo eller annan 3:e part tar inte del utav respektive företags svar)

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev