Fokus på metoder, organisation och administration för att åstadkomma en ekonomisk reservdelsstyrning. Vi går igenom alla väsentliga insatser som finns kopplade till områdena; strategi, information, styrning och utförande.

Utbildningsform
Kursen genomförs som klassrumsutbildning med flera deltagare.

Kursinnehåll
Ur innehållet kan nämnas:

  • Reservdelsstrategi och lämpliga mätetal
  • Klassificering av reservdelar med ABC-analys och andra metoder
  • Skillnaden mellan försäkrings och förbrukningsreservdelar samt förbrukningsmaterial
  • Genomgång av bristkostnadsmodellen för försäkringsreservdelar
  • Beräkning av optimal förrådsvolym för förbrukningsmateriel
  • Begrepp ekonomisk orderkvantitet, beställningsnivå och säkerhetslager
  • Presentation av datorhjälpmedel för reservdelsberäkning
  • Organisation av förrådsarbetet
  • Praktiskt arbete i förrådet

Kursmål
Efter genomgången utbildning kommer du att kunna:

  • Förstå ekonomiska begrepp som kapitalbindning, lagerhållningskostnad, bristkostnad mm
  • Optimera innehållet i ett förråd
  • Använda optimeringsverktyget TRIVALO-Spare
  • Utveckla förrådsorganisationen

Kursmaterial
I kursen ingår boken ”Underhåll i världsklass”, komplett kurspärm samt tillgång till programvarorna TRIVALO-Spare

Deltagare
Du som är reservdelsberedare, underhållsplanerare, arbetar med inköp och förråd eller med reservdelsstyrning. Inga speciella förkunskapskrav.

Pris
Kurspris är 12 900 SEK exkl. moms per person
I priset ingår lunch, kaffe och kursmaterial.

Nästa kurs
7-8 december 2021 i Göteborg alt. digitalt
Eventuellt ytterligare tillfällen kan bli aktuella efter förfrågan.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev