Fokus på metoder, organisation och administration för att åstadkomma en ekonomisk reservdelsstyrning. Vi går igenom alla väsentliga insatser som finns kopplade till områdena; strategi, information, styrning och utförande.

Utbildningsform
Kursen genomförs som klassrumsutbildning med flera deltagare.

Kursinnehåll
Ur innehållet kan nämnas:

 • Reservdelsstrategi och lämpliga mätetal
 • Klassificering av reservdelar med ABC-analys och andra metoder
 • Skillnaden mellan försäkrings och förbrukningsreservdelar samt förbrukningsmaterial
 • Genomgång av bristkostnadsmodellen för försäkringsreservdelar
 • Beräkning av optimal förrådsvolym för förbrukningsmateriel
 • Begrepp ekonomisk orderkvantitet, beställningsnivå och säkerhetslager
 • Presentation av datorhjälpmedel för reservdelsberäkning
 • Organisation av förrådsarbetet
 • Praktiskt arbete i förrådet

Kursmål
Efter genomgången utbildning kommer du att kunna:

 • Förstå ekonomiska begrepp som kapitalbindning, lagerhållningskostnad, bristkostnad mm
 • Optimera innehållet i ett förråd
 • Använda optimeringsverktyget TRIVALO-Spare
 • Utveckla förrådsorganisationen

Kursmaterial
I kursen ingår boken ”Underhåll i världsklass”, komplett kurspärm samt tillgång till programvarorna TRIVALO-Spare

Deltagare
Du som är reservdelsberedare, underhållsplanerare, arbetar med inköp och förråd eller med reservdelsstyrning. Inga speciella förkunskapskrav.

Pris
Kurspris är 12 900 SEK exkl. moms per person
I priset ingår lunch, kaffe och kursmaterial.

Nästa kurs
15-16:e november 2022 i Göteborg
Eventuellt ytterligare tillfällen kan bli aktuella efter förfrågan.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev