En viktig del av Trivalos strategi är att våga satsa och investera i innovation. Redan från första dagen har vi jobbat efter modellen 80-15-5, inspirerade av Google-modellen, där 15 står för 15% innovation av vår totala arbetstid. Det innebär att alla medarbetare är involverade och avsätter 15% av sin tid i innovationsarbetet. Vi jobbar tvärt om jämfört med många andra företag där endast en utvald del av medarbetarna ägnar sig åt innovation och affärsutveckling, medan de resterande exekverar färdiga idéer.

Varje månad sitter vi i gemensamma innovationsmöten där vi med vår fantastiska mix av djup expertis inom Människa, Process och IT skapar magi. För det är just att alla blir involverade med sina respektive kompetenser och kombinationen som gör den verkliga skillnaden. 

Rullande i vårt vardagliga arbete adderar vi idéer i en gemensam Kanban board. Innovation kan vara allt från effektivisering av vårt arbete och nya metoder, till konceptualisering och framtagande av nya tjänster.

Redan under våra tre första månader har vi skapat sex stycken nya tjänster som lanserats och börjat levererats till kunder under hösten – och det kommer komma mycket mer framöver.

Som en utkomst av vårt innovationsarbete lanserar vi idag två nya koncept; Processaudit och Starta Prediktivt Underhåll. Tjänster som i mångt och mycket kommit genom leveranser och diskussioner med våra kunder.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev