Förflyttningen handlar om att dels förändra själva verksamheten men också att lära sig hur man på ett smartare sätt kan bli mer datadriven i sin förändring. Industri- och servicebolag besitter en stor mängd data i sina underhålls- och driftsystem; data som ofta är aggregerad under många års arbete på anläggningarna. Mängden data är en viktig faktor men också kvaliteten på data är avgörande. Förutom viktigt data om nuläget på anläggningen innehåller den också många sanningar om hur arbetet bedrivits med att upprätthålla statusen på anläggningarna över tid.

På Trivalo har vi många års erfarenhet av över 100 företag där vi genomfört auditering av olika verksamheter utifrån intervjuer, auditering av verksamhetsdata och benchmarking av processer. På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet välfungerande utifrån Människa, Process och IT, men också vilka effektiviseringspotentialer som man bör fokusera på.

Utifrån denna bakgrunden har vi på Trivalo precis som beskrevs i pressreleasen etablerat ett strategiskt partnerskap med IFS kring lösningen EOI (Enterprise Operational Intelligence). Därmed blir Trivalo, IFS primära partner kring lösningen på den skandinaviska marknaden.

IFS EOI är just det verktyg som vi har sökt för att kunna koppla ihop den strategiska nivån med den operativa på ett tydligt sätt och även visualisera hur effektivt man exekverar sina processer. Man skapar en Digital Twin of Organization (DTO) för att på ett överskådligt sätt kunna följa hela företagets processkarta. Detta skapar också en helt unik bild, för att kunna förflytta sin verksamhet till att bli datadriven. Precis som bilden nedan från Gartner beskriver, så kortar man tiden för att fatta beslut desto mer maskin- och datadriven man blir som organisation.

Bilden nedan beskriver ett exempel på en ”cockpit” där man har den övergripande nivån av process men också kan borra sig ner snabbt i mer detaljerade vyer där man även kan exekvera direkt i verktyget. Att man kan exekvera direkt i verktyget, dvs jobba mot underliggande affärslogik och skapa/ändra data är en stor differentiator mot exempelvis traditionella BI-verktyg (där vi primärt enbart tittar på aggregerade data). Färgerna på respektive del i processen indikerar på att processen utifrån underliggande data går enligt plan (grön), potentiella utmaningar (gul), problem (röd) osv.

IFS EOI kan integrera mot en mängd olika underliggande system såsom IBM Maximo, SAP, IFS, Infor, Microsoft AX m.fl. Men även enklare datakällor som IOT-sensorer, Excel och andra externa datakällor såsom t.ex. väderdata.

Vi vet att våra kunder sitter med en mängd olika system/datakälllor, komplexa processer och samtidigt strategiska mål som förändras över tid. Med bakgrund av det, är vi övertygade om att IFS EOI ihop med vår långa erfarenhet och expertis av service- och industriföretag kommer att hjälpa er att bli mer datadrivna och föränderliga i det dagliga arbetet.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev