Fortsättning på vårt första inlägg om Förebyggande Underhåll. 

Bakgrunden till dessa blogginlägg är att vi varje vecka träffar Svensk Industri vilket är fantastiskt roligt. Vi tycker att man behöver sätta ett ännu tydligare fokus på FU och skapa insikt om båda sidorna på myntet. 

Vi är övertygade om vikten av detta för att Svensk Industri ska fortsätta ligga i framkant med sin konkurrenskraft. Med det sagt, så ser vi samtidigt att det fortfarande i stora delar av Asset-intensiva företag är en stor outnyttjad potential.

Förväntningarna hos företagsledningarna är höga på underhållsverksamheterna. Man vill se en förflyttning där den totala underhållsinsatsen för avhjälpande och förebyggande underhåll minskar för att lägga mer tid och pengar på förbättringar.

Varför detta är viktigt har flera aspekter:

– Reducera av antalet incidenter inom säkerhet, miljö och hälsa

– Förbättring av den tekniska tillgängligheten

– Öka livstiden på anläggningen

– Reducerad eller optimerad underhållskostnad

– Högre kundnöjdhet pga bättre leveransprecision och jämnare kvalitet

Driften ska fungera problemfritt i alla miljöer och samtidigt vara ett kostnadseffektivt underhåll. Samtidigt är data en oerhört viktig faktor för att få full utväxling av effektiviseringen av förebyggande underhåll.

Hur man skapar förflyttningen som krävs?

För att klara av denna förflyttningen så måste man kunna analysera det Förebyggande Underhållet i detalj.  Detta är många gånger den största bristen vi ser ute i industrin. Exempelvis så registrerar man ofta inspektioner, FU-ronderingar och annat FU på en hög nivå i anläggningsstrukturen, detta för att förenkla återrapporteringen för teknikern. Sedan när det uppstår ett fel i anläggningen så registreras ofta arbetsordern på den specifika utrustningen där det avhjälpande underhållet ska utföras.

Redan här skapar man dåliga förutsättningar för att effektivt kunna det förebyggande underhållet på det avhjälpande underhållet.

Det finns flera goda exempel i svensk industri som har kommit långt med detta och därmed också har kunnat effektivisera det förebyggande underhållet.

En bra start är att utgå från sin kritikalitetsklassning av anläggningen som anger vilket typ av förebyggande underhåll som ska bedrivas på respektive A,B,C klass. För om man nu ska bli mer precis i sin analys så bör man ange vilka utrustningar som kräver ett förebyggande underhåll och också vilken typ man ska välja. Många C-klassade utrustningar kommer inte att kräva något förebyggande underhåll alls.

En annan viktig del är att arbeta med uppföljningsorder så att man ser hur effektiviteten i det ronderna i det förebyggande underhållet är. Återigen så är det kontinuerligt byggande av kvalitativa data som gör att analysen/förbättringen blir bättre och bättre.

För att kunna få ut effekten av förebyggande underhåll krävs följande

Man måste vara organiserade på rätt sätt inom underhållsverksamheten vilket inbegriper operatörsunderhållet. Att investera i människor med rätt kompetens och avsatt tid för att analysera utfallet av det förebyggande underhållet och framförallt se framåt i tiden hur vi ska kunna effektivisera det är alla lika viktiga delar.

Väl etablerade och optimerade processer för genomförandet är också en viktig faktor.

Sist men inte minst så måste man ha satt upp rätt grunddata i underhållssystemet och sedan mäta kvaliteten på återrapporteringen så att den håller hög kvalitet.

Summering av möjligheterna med rätt uppsatt förebyggande underhåll

Vår samlade bedömning är att det finns en enorm potential inom förbyggande underhåll. Vi ser en effektiviseringspotential på 10 – 35% vilket i en genomsnittlig industri innebär många miljoner i besparing. Flera kunder vi har haft diskussion med under våren tror själva på en potential om 50% på längre sikt.

Precis som vi tidigare beskrivit så handlar det om att: Göra rätt underhållrätt utrustning, – oavsett om det är förutbestämt, tillståndsbaserat eller prediktivt.

Framtiden kommer att visa att det är den optimala kombinationen av dessa tre som kommer att vara det vinnande receptet.

Vill ni höra mer om konkreta exempel på vår erfarenhet och diskutera mer om förebyggande underhåll så hör gärna av er till undertecknad, eller någon utav mina kollegor.

Mats Eliasson
[email protected]
Mobil: 0703779090

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev