För att snabbt och effektivt kunna generera högre värde till våra kunder, har vi på Trivalo ett kontinuerligt fokus på att skapa och vidareutveckla verktyg och paketerade tjänster.

Verktygslådan utvecklas kontinuerligt genom att tillämpa våra erfarenheter, kombinerade expertiser samt via värdefull innovation tillsammans med våra kunder. Ett bra exempel på en sådan innovation med en utav våra kunder, Växjö Energi, är en NKI (Nöjd Kund Index) tjänst.

“Som i ett led att förstå våra interna kunder ännu bättre och utveckla underhållet vidare har vi med hjälp av Trivalo genomfört en intern NKI-undersökning. 

Det är ofta en utmaning att hinna med denna typ av undersökningar och vi vill även förstå än djupare hur våra kunder (projekt och drift) svarar kopplat till hur vi tillsammans framöver kan få ut mer effektivitet av underhållet. Ett gemensamt synsätt, fokus och mål är oerhört viktigt för vår fortsatta framgång.

Tillsammans med Trivalo utvecklade vi en NKI-tjänst där de ansvarar för hela arbetet med frågorna, skickar ut, påminner och sammanställer svaren åt oss. Något som vi har svårt att hinna med själva i vardagen varför risken finns att det inte blir av. Att vi fick vara med att utveckla och ge input till tjänstens utformning är också utvecklade för oss själva.

Att dessutom få rapporten sammanställd utifrån Trivalos underhållsexpertis gör att vi få ett större värde av resultatet än om vi genomfört det själva” säger Fredrik Oskarsson, gruppchef Underhåll.

Om VEAB:
Växjö Energi är ett energi- och kommunikationsföretag som ägs av Växjö kommun och vi tar vårt ansvar för samhällets utveckling på största allvar. I ansvaret ligger att producera fjärrvärme och el i vårt biobränslebaserade kraftvärmeverk Sandviksverket. Vi ansvarar också för utbyggnad av fjärrvärmenätet. Samtidigt ser vi till att Växjöborna får tillgång till el genom vårt elnät.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev