Under 4 dagar är Team Trivalo samlade i Wroclaw, Polen för gemensam kick-off.

’Vi startade kick-offen med att fira vårt resultat för Q1 som var långt över förväntan. Stort tack till våra kunder som ger oss stort förtroende.

Huvudfokus på kick-offen är att driva innovation med vår mixade expertis för att hjälpa våra kunder att bli än mer hållbart effektiva. Under kick-offen hade vi också inspel från kunder som berättade om vilket värde vi adderat under senaste året.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev