Coor effektiviserar den mobila arbetsorderhanteringen

Coor är Nordens ledande facility management-leverantör och erbjuder alla de tjänster som krävs för att ett företag eller offentlig verksamhet ska fungera bra och effektivt.

Den snabba teknikutvecklingen innebär stora möjligheter. Ambitionen är att aktivt medverka till att driva utvecklingen inom FM (Facility Management)-branschen genom innovativa, teknikdrivna lösningar .

Då Coor dagligen har tusentals medarbetare ute på fältet som levererar tjänster till sina kunder, är en strukturerad och effektiv arbetsorderhantering av stor vikt för att vara fortsatt konkurrenskraftig.

Coor har i många år arbetat med IBM Maximo som verksamhetssystem för att hantera all tjänsteleverans. Med tilläggsvalet av IBM Maximo’s mobilitetslösning Anywhere möjliggör det att medarbetare direkt ser när och hur ett arbete ska utföras i sin mobila enhet. Lösningen möjliggör även återrapportering direkt i den mobila enheten.

Som direkta effekter medför den digitala arbetsorderhanteringen optimerad restid, reducerad administration och mer fokus på det faktiska arbetet.

Den mobila lösningen är redan implementerad på stora delar av Coors verksamhet, och rullas kontinuerligt ut till flera delar av verksamheten. Fullt utrullad kommer lösningen dagligen användas av tusentals medarbetare.

Då Maximo Anywhere är i ständig utveckling kommer Trivalo och Coor att gemensamt ingå ett djupare samarbete med produktleverantören IBM och delta i ett Beta-program för nästa generation av produkten. Det ger framförallt Coor stora möjligheter att få tidig information om produktutvecklingen men också möjlighet att kunna påverka standardlösningens framtida utveckling av ny funktionalitet.

Om Coor:

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivnings­tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se 

Om Trivalo:

Trivalo grundades med en tydlig målsättning – att effektivisera verksamheter utifrån Människa, Process och IT. Behovet av insikt och expertis för att kunna utnyttja IT-potentialen är helt avgörande för att vara konkurrenskraftig i den allt mer digitaliserade världen.

Samtidigt är effektiva och intelligenta processer som vägleder människor och drar nytta av IT en förutsättning för att producera korrekt och lättillgänglig data. Trivalo har decennier av samlad expertis inom verksamhetsutveckling och IT-lösningar för service- och industriföretag. Med paketerade innovativa tjänster skapar vi insikter och effektiviserar verksamheter

Nyheter

TRIVALO

Göteborg

Adress

Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Malmö

Adress

Gråbrödersgatan 6, 211 21 Malmö

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Stockholm

Adress

Odengatan 106, 113 22 Stockholm

Telefon

+46 – 704 41 96 18

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev