SSAB Luleå tar sikte på Datadrivet Underhåll med Trivalo

SSAB  Luleå producerar stålämnen av malm från LKAB. Ämnena transporteras på tåg till SSAB Borlänge där de vidareförädlas till varmvalsat och kallvalsat höghållfast stål.

En viktig faktor för att vara konkurrenskraftiga, för SSAB liksom för många andra ståltillverkare, är ett Effektivt Underhåll.

”Inom SSAB har vi beslutat att utveckla vårt underhåll till ett Datadrivet Underhåll i Världsklass. Vi ser detta som ett naturligt steg i den ökande konkurrensen på världsmarknaden. Genom att göra detta kommer vi att öka den tekniska tillgängligheten på vår produktionsanläggning på såväl kort som lång sikt. Vår långsiktiga plan med ett definierat Önskat läge och en genomförd auditering som grundar sig på intervjuer, processer och vår underhållsdata, är genomförd tillsammans med Trivalo. Detta gav oss bra insikter och rekommendationer om hur vi ska gå vidare.

Valet av Trivalo som partner för Underhållsutveckling föll sig naturligt efter att vi träffats. Arbetet som utförts under våren och sommaren samt inledningen på hösten är vi mycket nöjda med. Trivalo byggde snabbt ett förtroende med deras kombinerade expertis inom underhållsverksamhet, analys och processkunskap”, säger Per Nerelius Underhållschef SSAB Luleå.

”Vi är otroligt stolta över att SSAB valde oss för genomföra detta arbetet som en start på deras underhållsutveckling. Vi kan konstatera att det finns en stor potential för kunden i detta arbete precis som i andra anläggningsintensiva industrier. Vi hade även förmånen att träffa många kunniga och engagerade medarbetare som kommer se till att denna förändringen sker”, säger Mats Eliasson, Trivalo

Om SSAB

En starkare, lättare och mer hållbar värld

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T), tunnplåt, grovplåt och rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten och ökar även produktens styrka och livslängd.

SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem.

SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på cirka 8,8 miljoner ton. Företaget har också kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder. I Sverige och Finland sker produktionen i integrerade masugnsprocesser. I USA sker skrotbaserad produktion i elektriska ljusbågsugnar.

SSAB har på många sätt gått före i arbetet för ett hållbart näringsliv. Nu vill vi göra ännu mer och planen är att vara helt fossilfria 2045.

Nyheter

TRIVALO

Göteborg

Adress

Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Malmö

Adress

Gråbrödersgatan 6, 211 21 Malmö

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Stockholm

Adress

Odengatan 106, 113 22 Stockholm

Telefon

+46 – 704 41 96 18

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev