Databaserad nulägesanalys hos Södra Cell Mörrum

Nyligen genomförde Trivalo en Digital Audit hos Södra Cell i Mörrum. En tjänst som levererades på endast ett fåtal kalenderveckor från start till mål där kundens insats i tid var väldigt liten. Tjänsten är unik på marknaden och ger en bra insikt i hur vi kan förbättra oss att bli mer datadrivna.

Trivalos Digital Audit gav oss en bra beskrivning av vårt nuläge och blir ett naturligt steg i vårt arbete att effektivisera vårt underhåll och få en djupare förståelse för våra möjligheter att jobba mer med ett datadrivet underhåll. Vår målsättning som organisation är att bli mer datadrivna, vi har ju data framför näsan på oss men vi analyserar den inte på detta sätt. Vi har nu fått en bra insikt i vilka möjligheter som finns i vårt data. Vi fick också andra bra insikter utifrån slutrapporten som vi tar med oss och kompletterar vår underhållsstrategi med. Vissa av dessa insikter har vi ”haft på känn” men många av dem har vi inte kunnat se tidigare. 

En oväntad insikt från arbetet, har gett oss värdefull input till hur vi kan utveckla vårt underhållssystem Merit och användandet av det på ett mer effektivt sätt.

Ytterligare ett värde utifrån Digital Audit är att vi fick ut många tydliga och konkreta rekommendationer för vår verksamhet från Trivalo i och med deras djupa expertis inom underhåll.

En intressant bieffekt är att Trivalo nu lärt sig vårt underhållsystem Merit som används på andra siter vilket kommer att underlätta vidare analys och effektiviseringsarbete inom Södra-koncernen.

Inom Södra-koncernen har vi en mängd olika initiativ inom ramen för Digitaliseringen varför en Digital Audit hjälper oss att ta ett steg mot ett datadrivet underhåll” säger Lars-Göran Svensson, Underhållschef på Södra Cell i Mörrum

Industri- och servicebolag besitter en stor mängd data i sina underhållssystem. Data som ofta är aggregerad under många årsarbete på anläggningarna. Förutom viktig information om nuläget på anläggningen innehåller den också många sanningar om hur effektivt arbetet med att upprätthålla statusen på anläggningarna bedrivs.

Med Trivalos unika tjänst Digital Audit genomför vi en analys av den data som finns i Underhållssystemet (oavsett system) och levererar insikter och rekommendationer. 

Om Södra

Södra är Sveriges största skogsägareförening med mer än 50 000 skogsägare som medlemmar. Södra är en internationell skogsindustrikoncern där verksamheten baseras på förädling av medlemmarnas skogsråvara. Koncernen har tre massafabriker – Mönsterås, Mörrum och Värö. Fabrikerna har sammanlagt 1 100 anställda och omsätter nära 9 miljarder kronor om året. Södra satsar på att vara en ledande skogskoncern och massatillverkare med hög produktivitet och energieffektivitet samt att vara ett attraktivt företag för både kunder och medarbetare

Nyheter

TRIVALO

Göteborg

Adress

Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Malmö

Adress

Gråbrödersgatan 6, 211 21 Malmö

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Stockholm

Adress

Odengatan 106, 113 22 Stockholm

Telefon

+46 – 704 41 96 18

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev