Utbildningsprogrammet LCP Operativa förmedlar huvuddragen i LCP-konceptet i en koncentrerad form. Ger en övergripande grund i alla viktiga delar av en underhållsverksamhet. Deltagarna skall bl a förstå på vilket sätt uppföljning och analys är utgångspunkt för att åstadkomma en kontinuerlig utveckling.

Utbildningsform
Kursen genomförs som klassrumsutbildning med flera deltagare från samma företag.

Kursinnehåll
Hela programmet består av tre kurstillfällen, om vardera två dagar.

 • Kurs 1: Underhållets Ekonomiska Betydelse, med kursmoment:
  • TAK-modellen för att beskriva utrustningseffektiviteten
  • Analys av driftsäkerheten
  • Direkta och indirekta kostnader samt förlorade intäkter
  • Livslängdsekonomi
 • Kurs 2: Planerat Underhåll, med kursmoment:
  • Redovisning av hemuppgift 1
  • Förebyggande arbete inom befintliga såväl som nya anläggningar
  • Reservdelsstyrning
  • Samverkan och integration mellan olika avdelningar
  • Utveckling av specialist och operatörsunderhåll
 • Kurs 3: Analys och Ständig Förbättring, med kursmoment:
  • Redovisning av hemuppgift 2
  • Systematiskt problemlösningsarbete
  • Verktygslådan för analysarbete
  • Uppföljning ger fakta för sammanställning och analys

Målgrupp
Utbildningsprogrammet riktar sig mot operativ personal som berörs av underhållsverksamheten, såväl underhållsavdelningens utförande funktioner som drift/produktionsfunktioner.

Certifiering
Varje deltagare får ett kunskapsintyg efter avslutat program om man uppfyller krav på närvaro och fullgjort kunskapsprov. Provet innehåller ett antal repetitionsfrågor som skall besvaras individuellt.

Referenser
Denna utbildning startades som en gemensam satsning mellan Iggesund Paperboard, Stora Enso Skutskär och Stora Enso Skoghall.

Pris
Pris offereras separat efter förfrågan.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev