Vårt heltäckande och branschledande utbildningsprogram, LCP-programmet startade traditionsenligt i september med 23 st. deltagare i Göteborg. Det är det 32:a programmet i ordningen som utbildat hundratals underhållschefer, ingenjörer i svensk industri. Vi har kontinuerligt vidareutvecklat utbildningsinnehållet med ytterligare fokus på Datadrivet underhåll, Smart Maintenance och ISO55000 för att stötta svensk industris kompetensväxling.

Glädjande har vi en väldigt hög efterfrågan på utbildningar vilket beror både på underhålls ökande strategiska värde i industrin men också ett uppdämt behov efter Covid. Därför kommer vi att starta ett ytterligare parallellt program som startar v.6 i Göteborg. Vi har redan merparten av platserna fyllda vilket innebär att det endast finns 5 platser kvar.

LCP-programmet innehåller också ett konkret industriprojekt där träning i att analysera, angripa, lösa och presentera verkliga industriprojekt ges. Deltagarna, som arbetar i grupp, får en direkt användning av nyvunnen kunskap, s k ”action learning”. Läs mer om LCP-programmets innehåll här: LCP-programmet

Välkomna med er anmälan. Vi ser fram emot att examinera dubbelt så många deltagare som Certifierad Underhållschefer under 2023.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev