LKAB:s underhållsstrategi är att bedriva en effektiv och hållbar tillgångsförvaltning som kännetecknas av underhållsarbete för störningsfria och säkra processer.

– En central möjliggörare för att skapa förutsättningar för störningsfria och säkra processer är datadrivet underhåll i världsklass. Målet är att öka säkerhet, tillgänglighet, anläggningshastighet och kvalitet som leder till en lägre totalkostnad för LKAB, säger Maria Ryytty, sektionschef för strategiskt underhåll på LKAB.

Efter den databaserade nulägesanalys som gjordes i slutet av 2020, har LKAB tagit ett stort steg under 2021 med förberedelser inför implementation av ny underhållsplattform och ett gemensamt arbetssätt vilket på sikt förflyttar underhållsverksamheten mot ett faktabaserat prediktivt underhåll.

– Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med Trivalo (som numera är en del av AFRY), som med sin kombinerade expertis inom underhållsverksamhet, analys och processkunskap, varit ett bra stöd i vårt strategiarbete. Trivalo har också hjälpt oss med gemensamma arbetsätt och uppföljning i form av mål och nyckeltal. I vår gemensamma plan som sträcker sig till 2025 håller vi ett starkt fokus på treenigheten människa, process och IT, detta för att vi vet vikten av att detta är i balans är helt avgörande för vårt slutresultat, säger Maria Ryytty.

”Vi är ödmjukt stolta över vårt partnerskap med LKAB och att få vara en del av deras fantastiska resa mot ett datadrivet underhåll i världsklass. I vårt samarbete så här långt kan man verkligen känna vilket driv det finns i företaget på så väl strategisk som operativ nivå. Vi är helt övertygade om att vi kommer att lyckas att genomföra den strategiska planen tillsammans.”, säger Mats Eliasson, Trivalo/AFRY

Om LKAB

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Om Trivalo (Numera en del av AFRY)

Vi har utvecklat ett beprövat angreppssätt för att hjälpa våra kunder att nå ett datadrivet underhåll i världsklass.
Ett datadrivet underhåll i världsklass är att aktivt låta underhållsbesluten på både operativ och strategisk nivå grundas på insamlad och analyserad data.
Balansen mellan människa, process och IT är en förutsättning för att få ut den fulla effekten av datadrivet underhåll.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev