Sedan 1948 har det tillverkats kablar hos Nexans i Grimsås. I fabriken ligger också svenska huvudkontoret.

Under 2021 har man inom Nexans haft ett ökat fokus på digitalisering av fabriken i syfte att effektivisera med hjälp av moderna digitala verktyg.

Inom underhållsverksamheten vill man blir mer datadriven och ett utav initiativen är att möjliggöra mobila verktyg för underhållstekniker. Dels för att förbättra datakvalitet, men också få snabbare återrapportering på arbetsordrar och underlätta för alla tekniker med minskad administration.

Under våren har Trivalo och Nexans genomfört en pilot baserad på lösningen Novacura Flow. Novacura flow är en mobil plattform som kan integreras med många olika underliggande underhållssystem. I Nexans fall är det IBM Maximo som är underhållssystemet sedan många år. Tack vare Novacura Flows stora flexibilitet har vi tillsammans kunnat bygga en mobil lösning för underhållstekniker som är enkel, användarvänlig och snabb.

Piloten genomfördes under 3 månader och omfattade konfiguration av lösningen och en utvärderingsperiod. Utvärderingen blev mycket positiv och man beslutade att fortsätta med lösningen för alla anställda.

Exempel på hur mobila lösningen ser ut i Novacura Flow kopplat till underhållssystemet hos Nexans.

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för kraftöverföring och distribution, industri och installation. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät till energitillgångar (vindkraftsturbiner, solceller, olja och gas eller gruvdrift) och till transporter (skeppsbyggnad, flyg- och fordonsindustri, automation och järnvägar).

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev