”Vi på Öresundsbrokonsortiet är nu i en fas där förvaltning och utveckling av anläggningen blir allt mer viktig och vi reviderar den långsiktiga planen utifrån möjligheterna som digitaliseringen öppnar upp. Som en central del i detta arbete har vi valt Trivalo som partner för att stödja arbetet med att skapa en strategisk plan för underhållsarbetet”, säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Öresundsbrokonsortiet.

Den strategiska planen innehåller viktiga delar för vidareutveckling av underhållsarbetet med Industri 4.0, Smart Underhåll och Digitalisering, såväl för Teknisk Drift som Järnväg. Målsättningen med denna resa innebär att bedriva ett underhåll i världsklass, och arbetsmetodiken för att nå dit är datadrivet underhåll.

”Valet föll på Trivalo på grund av deras spetskompetens inom underhåll som verksamhet och användningen av underhållssystem, i vårt fall IBM Maximo. I kombination med deras arbetsmetodik som utmanar oss och även förflyttar oss i rätt riktning mot våra mål, ger det expertstöd som krävs löpande, var avgörande faktorer. Vi har redan kommit en bit in i samarbetet och vi känner verkligen att valet är rätt”, fortsätter Bengt Hergart.

”Vi är så klart oerhört glada och ödmjukt stolta att vi som företag kunnat påvisa värdet av att samarbeta med Trivalo och att vårt speciella angreppssätt (Trivalokonceptet) av utmaningarna som finns i denna typ av verksamhet visar sig vara rätt”, Vårt starka fokus på treenigheten Människa, Process och IT är plattformen i detta arbete, säger Mats Eliasson på Trivalo.

Öresundsbron består av en bro, en tunnel och ön Peberholm. Underhållsorganisationen på Öresundsbron arbetar för att skapa en säker och effektiv förbindelse mellan Danmark och Sverige.

Över 7 miljoner fordon transporteras årligen över förbindelsen vilket ställer höga krav på drifttillgänglighet av hela anläggningen.

Trivalo grundades med en tydlig målsättning – att effektivisera verksamheter utifrån Människa, Process och IT i harmoni. Trivalo har decennier av samlad expertis inom verksamhetsutveckling och IT-lösningar för Service- och Industriföretag.  Med paketerade innovativa tjänster skapar vi insikter och effektiviserar verksamheter.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev