På Trivalo har vi många års samlad erfarenhet från över 100 företag där vi genomfört auditering, processoptimering, analyser och utbildningar med fokus på service- och underhållsverksamheter. På så sätt har vi skapat en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet väl fungerande utifrån Människa, Process och IT. Men också vilka potentialer man bör fokusera på.

Trivalokonceptet, vårt nya sätt att leverera till kund skapar enorm skillnad på kundvärdet. Vi utgår hela tiden från Trivalokonceptets grundidé, att mixa expertis i våra leveranser. Process, analysdatamodellering och verksamhetskompetens i paketerade tjänster, visar sig vara ett vinnande koncept.

Utmaningen hos Outokumpu var att lösa avancerade analys och optimeringsproblem som funnits i många år på ett nytt sätt. Främst  inom anskaffningsprocessen men det påverkar även underhåll, ekonomi och produktion. En annan stor fördel med denna leveransmetod är att vi blir väldigt självgående och vår kund behöver lägga ner minimalt med egen tid. När vi väl fått tillgång till datat så klarar vi resten av processen själva, med endast korta avstämningar.

”Nyligen genomförde Trivalo en avancerad analys på stora delar av vår anskaffningsprocess. En analys och även optimeringsförslag som levererades på endast ett fåtal kalenderveckor från start till mål och där vår egen insats i tid har varit väldigt liten. Trivalos djupa och breda expertis inom underhåll och dataanalys är helt avgörande faktorer för att kunna lyckas. Men vi kan också se att metodik och arbetssätt är avgörande för att få fram slutresultatet. För att kunna hantera dessa stora volymer av artiklar och inköp på så kort tid, så krävs det en kombination av expertis och metodik.

Vi har verkligen fått bekräftat att detta var rätt väg att gå för att skapa nya insikter i vår verksamhet, utifrån det data vi har tillgång till. Vi har fått väldigt många riktigt bra insikter utifrån slutrapporten och även tydliga rekommendationer på hur vi kan optimera många områden och även vidareutveckla andra. Vi ser att genomförandet av analysen kommer att skapa en betydligt effektivare anskaffningsprocess som helhet och även minska vår kapitalbindning” säger Fredrik Oscarsson, VP Head Of Mill Controlling Sweden och Mikael Larsson Maintenance manager på Outokumpu Avesta.

About Outokumpu

Outokumpu is the global leader in stainless steel. Our customers use it to create civilization’s basic structures and its most famous landmarks. Stainless steel is sustainable, durable and designed to last forever.

We aim to be the best value creator in stainless by 2020, through our competitive edge of customer orientation and efficiency. The foundation of our business is our ability to tailor stainless steel into any form and for almost any purpose.

Outokumpu employs 10,000 professionals in more than 30 countries, with headquarters in Helsinki, Finland and shares listed in Nasdaq Helsinki.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev