Quant och Trivalo har nyligen tecknat ett globalt avtal avseende förvaltning och systemstöd för Quant. Avtalet innebär att Trivalo tar ett helhetsansvar kring förvaltning och stöd av den globala IBM Maximo-lösningen med dess tillhörande underhållsprocesser och lösningar.

Quant är ett globalt företag som tar fullt ansvar för att maximera nyttan inom alla aspekter av underhållet. Allt från ledning och organisation av underhållsarbetet till utförandet av alla lokala förebyggande och korrigerande åtgärder, underhållsstopp, uppgraderingar och modifieringar.

Quant satsar hårt på datadrivet underhåll (Quant Smart Maintenance) för att hjälpa sina kunder att förbättra produktivitet och säkerhetskultur, kostnadsoptimering och ökad transparens.

Roadmapen kring utveckling är mycket spännande med utökad funktionalitet och nyttjande av underhållssystemet data för att bli än mer effektiv i Underhållet.

”Vi är väldigt stolta över Quants förtroende för Trivalo och vår expertis inom Underhåll och IBM Maximo. Vi ser verkligen fram emot ett spännande samarbete med Quant där vi har samma vision om att öka industrins konkurrenskraft genom att jobba smartare, säkrare och mer datadrivet”, säger Henrik Nyström, Trivalo

”Quants underhållssystem är ett av de viktigaste digitala arbetsverktyget vi har för att stötta kund och site. Vi ser med tillförsikt fram emot att jobba med Trivalo som en partner i utveckling och förvaltning” säger Pia Hofstedt, CIO Quant 

Om Quant

I över 30 år har Quant hjälpt kunder att nå sin fulla potential inom underhåll. Vi gör skillnad genom att lägga en god grund med framstående säkerhetsrutiner och bygga en riktig underhållskultur, samt genom att implementera de senaste digitala verktygen för att optimisera kostnad och produktivitet. Quant har sitt huvudkontor i Stockholm och är en ledande leverantör av professionella industriella underhållstjänster med global närvaro.
quantservice.com/sv/

Om Trivalo:
På Trivalo har vi utvecklat ett beprövat angreppssätt för att hjälpa våra kunder att nå ett Datadrivet Underhåll i världsklass.
Ett Datadrivet Underhåll i världsklass är att aktivt låta underhållsbesluten på både operativ och strategisk nivå grundas på insamlad och analyserad data.
Balansen mellan Människa, Process och IT är en förutsättning för att få ut den fulla effekten av Datadrivet Underhåll.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev