Södra väljer Trivalo som samarbetspartner för sin resa mot ett Datadrivet underhåll i världsklass.

”Vår ambition är att utveckla underhållsverksamheten tillsammans inom Södra och då är digitalisering ett område med stor potential. En väldigt viktig del av detta är att säkra vår tekniska tillgänglighet på våra anläggningar på ett kostnadseffektivt, kvalitativt och säkert sätt.  Vi har mycket god erfarenhet av att samarbeta med Trivalo genom åren. I och med vårt ökade fokus på datadrivet underhåll så har vi fördjupat samarbetet. Trivalos fokus på datadrivet underhåll i världsklass och kombination med deras unika mix av olika expertiser gör att det känns naturligt att ingå detta långsiktiga samarbete.

Vi ser med tillförsikt fram emot att starta de första aktiviteterna tillsammans under hösten.” säger Stewen Nilsson, Chef Operational Excellence hos Södra och Thomas Håkansson, Head of Technology Development på Södra Cell.

”Vi är så klart oerhört stolta och glada för att kunna få vara med och stödja Södras resa mot ett underhåll i världsklass. Extra roligt är det att vårt koncept med fokus på balansen mellan människa, process och IT återigen visar sig vara en framgångsrik metodik för att lyckas” säger Mats Eliasson, Trivalo.

Om Södra

Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med 53 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 000 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2020 var 20 miljarder kronor. Vi producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi. Vi tar vara på alla delar av trädet och utvecklar nya produkter ur den fantastiska råvara som skogen ger. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

www.sodra.com

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev