I ett modernt datadrivet underhåll är det viktigt att finna alla idéer till förbättring av utrustning, insatser, arbetssätt, administrativa rutiner och hjälpmedel. Det gäller därför att involvera all personal som använder och sköter utrustningen i det ständiga förbättringsarbetet.

Utbildningsform
Kursen genomförs som klassrumsutbildning med flera deltagare.

Kursinnehåll
Ur innehållet kan nämnas:

 • Systematiskt problemlösningsarbete:
  Lista problem, analysera orsaker, utveckla lösningar, åtgärda.
 • Verktyg i problemlösningsarbetet, t ex:
  Brainstorming, paretoanalys, orsak-verkan-analys, FMEA & felträd.
 • Praktikfall – systematiskt problemlösningsarbete
 • Värdering och bedömning av idéer
 • Organisera förbättringsarbete
 • Ledningens ansvar, stöd och långsiktighet, förändringsledare, gruppledare

Kursmål
Efter genomgången utbildning kommer du att kunna:

 • Förstå innebörden av begreppet ständiga förbättringar
 • Förklara behovet av ett systematiskt arbetssätt
 • Tillämpa ett stort antal förbättringsverktyg
 • Förstå den struktur & helhet som måste finnas för att SF-arbetet skall bli effektivt
 • Kunna arbeta med införande eller utveckling av ert företagsinterna SF-arbete

Kursmaterial
I kursen ingår boken ”Underhåll i världsklass” samt komplett kurspärm.

Deltagare
Denna kurs vänder sig till alla, främst inom industrisektorn, som arbetar med införande eller utveckling av företagsinterna processer för ständigt förbättringsarbete. Inga särskilda krav.

Pris
Kurspris är 12 900 SEK exkl. moms per person

I priset ingår lunch, kaffe och kursmaterial.

Nästa kurs
24-25:e januari 2023 i Göteborg

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev