De flesta företag jobbar fortfarande med strategier och exekveringsplaner för att få en reell effekt av industri 4.0. Inom service -och industribolag handlar Industri 4.0 mycket om att digitalisera processer genom automation och robotisering samt dra nytta av tillståndsdata genom sensorer. 

Detta arbete kommer självklar pågå i många år framöver, då undersökningar tyvärr visar att endast 20% av nordiska service- och industribolag har produktionssatta lösningar som medfört en bevisad effektivisering. Utmaningarna har visat sig (hittills) vara organisatoriska snarare än tekniska.

Inte så konstigt att man redan nu börjar nämna industri 5.0 som nästa (r)evolution. Vad är då den stora skillnaden? Kortfattat handlar det om människan. Hur kan man på bästa och mest effektiva sätt involvera människan för att tillgodose all ny revolutionerande teknik.

En stor utmaning för service -och industribolag är kompetensväxling av befintlig personal och att kompetenssäkra framtiden genom att skapa rätt kvalitativa data som ger bättre insikt i företaget.

Nya krav ställs på alla medarbetare, inte minst ledningen.

På Trivalo ser vi detta som vår mission att hjälpa företag med stöd över tid, så man kan kompetensväxla den interna personalen i realistisk takt. I kombination med rätt processer och skapande av affärsdata, skapas goda förutsättningar för en effektivare verksamhet och därmed tryggad framtid.

Läs om mer insikter i ämnet i nedan länk:

https://www.raconteur.net/business/manufacturing-gets-personal-industry-5-0

Vi delar självklart gärna med oss av mer underlag kring undersökningar, rapporter m.m.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev