Trivalo Digital Audit

Industri- och servicebolag besitter en stor mängd data i sina underhålls- och driftsystem; data som ofta är aggregerad under många års arbete på anläggningarna. Förutom viktigt data om nuläget på anläggningen innehåller den också många sanningar om hur arbetet med att upprätthålla statusen på anläggningarna bedrivs.

 

Datat har ofta olika kvalitet men framförallt är den lagrad i många olika datakällor och är därför ofta väldigt svår att överblicka. Vi vet att i kombination med att alla inte har full insikt i potentialen, gör att det finns många lågt hängande frukter. Företag som bestämmer sig för att effektivisera sin verksamhet kan relativt enkelt kan få stor vinning av dessa.

 

På Trivalo har vi många års erfarenhet av över 100 företag där vi genomfört auditering av olika verksamheter utifrån intervjuer och benchmarking. På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet välfungerande utifrån Människa, Process och IT, men också vilka potentialer som man bör fokusera på. Med adderandet av avancerad dataanalys levererar vi en databaserad nulägesanalys av er service- eller underhållsverksamhet.

 

 

 

Vi analyserar data från ert underhållssystem/affärssystem och med våra färdigdefinierade beräkningsmodeller ger vi er insikt om er förbättringspotential.

 

Leveransen innehåller

 

- Nuläge på digitaliseringsnyckeltal

- Hur effektivt er underhållsverksamhet bedrivs inom de olika typerna förebyggande underhåll respektive avhjälpande underhåll 

- Planeringseffektivitet

- Kvalitet på anläggningsinformation 

- Kvalitet på arbetsorderinformation 

 

Vad krävs av er?

 

- Tillgång till fullständig data från ert verksamhetssystem och tillgång till personal för att diskutera setup av databasen

 

Värde för er

 

- Insikt om er verksamhets potential

- Insikt om er datakvalitet

- Identifiera ert nuläge utifrån treenigheten Människa, Process, IT

- Förbättringsförslag mot en effektivare underhållsverksamhet

 

För att göra det så enkelt som det bara går för våra kunder levereras allt detta som en tjänst med fast pris. Inga långa införandeprojekt eller implementeringar av IT-lösningar krävs. Vi tar endast del av er data och levererar sedan en komplett auditering av nuläge med potentialer. 

 

Trivalo Digital Audit kan med fördel kombineras med vår tjänst "Audit" för att ge det kompletta nuläget. 

 

Kontakta oss för mer information