Trivalo Önskat läge

Utgångspunkten för framgångsrikt förbättringsarbete är en god förståelse i organisationen om i vilken riktning vi tillsammans vill gå.

 

Trivalo kan tillsamman med er skapa en tydlighet om hur er underhållsverksamhet bör utvecklas för att möta framtida behov och ta vara på nya möjligheter. Vi kallar denna tjänst ”Önskat läge för underhållsverksamheten”. Ett väl definierat "Önskat läge" är en förutsättning för att se målbilden på 3-5 år framåt. 

 

Det önskade läget ska beskriva en gemensam målbild för underhållsverksamhetens olika processer i form av ett dokument. Dokumentet innehåller kvalitativa såväl som kvantitativa mål för varje process, t ex hur det förebyggande underhållet bör utvecklas.

 

Vi vet att man lätt blir "hemmablind" vilket är mänskligt. I vårt standardiserade arbetssätt för att forma ett "önskat läge" så har vi inkluderat en inspirationsworkshop för Datadrivet Underhåll i världsklass. Syftet är att höja blicken och ge insikt om vilka möjligheter som finns. På så sätt är det lättare att börja forma målen för en tidsperiod ett antal år framåt (normalt 3-5 år).

 

På Trivalo har vi många års erfarenhet av att i nära samarbete stötta stora såväl som mindre företag inom flertalet branscher. På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet välfungerande utifrån Människa, Process och IT, men också vilka potentialer som man bör fokusera på. 

 

Leveransen innehåller

 

- Trivalos best practice standardmall för önskat läge

- En draft på önskat läge dokument enligt vår generella kunskap (går på remiss hos er)

- Workshop på plats hos er i 1,5 dagar på plats alt. via webmöte med video

- Inkl. inspirationsseminarie Datadrivet Underhåll i världsklass

- Trivalo efterarbete efter workshop inkl. färdigställt dokument

 

Vad krävs av er?

 

- Genomläsning av draft önskat läge dokument

- Deltagande av nyckelpersoner (inkl. produktion) i 1,5 dagars workshop

 

Värde för er

 

- Skapa en gemensam målbild för underhållsverksamheten i form av ett ”Önskat läge dokument”

- Kvalitativa såväl som kvantitativa mål

- Involvering och förståelse hos ”kunden” och dess representanter för produktion, projekt, inköp, HR m fl.

- Skapa förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete

- Insikt i Datadrivet underhåll i världsklass

 

Trivalo Önskat läge kan med fördel kombineras med våra tjänster "Digital Audit" och "Audit" för att ge det kompletta nuläget. 

 

Kontakta oss för mer information