Trivalo Reservdelsoptimering

Industri- och servicebolag besitter idag förråd med stor kapitalbindning. Förråden är avgörande för att säkra tillgängligheten på viktiga reservdelar och därmed driftsäkerheten på anläggningen. Samtidigt vet vi med vår erfarenhet att det finns stora effektiviseringsmöjligheter i företags förrådsverksamhet. 

 

På Trivalo besitter vi expertis inom strategisk underhållsutveckling där förrådsoptimering är en viktig del. I vår bok Underhåll i Världsklass beskriver vi modeller för ekonomisk reservdelsstyrning och vi har under många år hållit utbildningar inom området. Med all vår kunskap och många års erfarenhet adderar vi nu ytterligare ett lager; avancerad dataanalys. 

 

Vi erbjuder en tjänst till fast pris med en garanterad ROI där vi utlovar en besparing på minst 5 gånger kostnaden.

 

Vi analyserar förrådsdata från ert underhållssystem/affärssystem och använder våra färdiga beräkningsmodeller för att ge insikt om er förbättringspotential.

 

Leveransen innehåller

 

- Volymvärdesanalys inklusive förslag på A-,B- och C-klassning

- Förslag på klassificering av material i försäkringsreservdelar, förbrukningsreservdelar och förbrukningsmaterial 

- Optimeringsförslag på det A-klassade materialet

- Förslag på utskrotning av artiklar 

- Förslag på mål och nyckeltal, samt på hur arbetet ska drivas vidare utifrån analysen 

 

Vad krävs av er?

 

- Tillgång till fullständig data från ert verksamhetssystem och tillgång till personal för att diskutera setup av databasen

 

Värde för er

 

- Insikt om er förrådsoptimerings potential

- Insikt om er datakvalitet

- Identifiera ert nuläge utifrån treenigheten Människa, Process, IT

- Förbättringsförslag mot en effektivare förrådsverksamhet

- Detta blir starten på ett nytt effektivt arbetssätt att hantera reservdelar

 

För att göra det så enkelt som det bara går för våra kunder levereras allt detta som en tjänst med fast pris och garanterat resultat (besparing på minst 5 gånger kostnaden). Inga långa införandeprojekt eller implementeringar av IT-lösningar krävs.

 

En utav kunderna vi levererat tjänsten Reservdelsoptimering till är Outokumpu, Avesta. Se nedan reprisering av ett webseminarie där Mikael Larsson, Maintenance manager vid Outokumpu Avesta berättar vilka värden och stora insikter man fick.

 

 

Kontakta oss för mer information