Trivalo Starta Prediktivt Underhåll

Digitalisering, Prediktivt underhåll, AI och Machine Learning. Buzz words som cirkulerar på de allra flesta service -och industriföretag idag.

Industri- och servicebolag besitter en stor mängd data i sina underhålls- och driftsystem; data som ofta är aggregerad under många års arbete på anläggningarna. 

 

För att komma igång och bryta ner teknikens möjligheter till något greppbart, har vi tagit fram tjänsten Starta Prediktivt Underhåll. Syftet är att utifrån ert nuläge utreda och definiera möjligheterna att med befintligt dataunderlag implementera en lösning för prediktivt underhåll.  Effekten är att underhållsorganisationen i en sådan lösning kan agera betydligt mer proaktivt i det dagliga arbetet.

 

I vår utvecklade metodik genomför vi två stycken workshops ihop med era nyckelpersoner från Underhåll och Produktion. Mixat med arbete på vår sida där vi adderar vår djupa expertis inom Underhåll/produktion tillsammans med expertis inom avancerad dataanlys. Utkomsten blir ett business case där vi kan peka på konkreta potentialer utifrån ert nuläge.

 

Ni får samtidigt en insikt och förståelse av potentialerna i ett datadrivet prediktivt underhåll med digitala verktyg. I tjänsten tar vi fram en komplett dokumentation av möjligheterna tillsammans med ett  business case inkl. förslag på projektgenomförande i er verksamhet.

 

 

 

 

 

Leveransen innehåller

 

- Insikt av potentialerna i digitalisering och prediktivt underhåll

- Kartläggning av er data inom Underhåll och Produktion

- Workshops med nyckelpersoner enligt Trivalos arbetsmetodik

- Ett komplett business case utifrån er organisation och data, som bildar ett konkret beslutsunderlag

- Genomgång av slutdokumentation och business case

 

Vad krävs av er?

 

- Tillgång till nyckelpersoner inom främst Underhåll, Produktion och IT

 

Värde för er

- Utifrån er organisation och data, få insikt om er potential att implementera ett prediktivt underhåll

- Beslutsunderlag i form av ett business case

 

För att göra det så enkelt som det bara går för våra kunder levereras Starta Prediktivt Underhåll till ett fast pris.

 

 

Kontakta Henrik Nyström för mer information