Underhåll i världsklass
Böcker

Med fler än 5000 sålda böcker har Underhåll i världsklass blivit något av en bibel inom Underhållssverige.

 

Leo Hagberg och Tomas Henriksson på Trivalo som skrivit böckerna, har i över 40 år arbetat med att utveckla underhållsorganisationer. Under åren har de samlat på sig mängder med erfarenheter och goda exempel på hur en effektiv underhållsorganisation ska drivas. 

 

Böckerna ligger också till stor grund för Trivalos koncept och fokus på tre-enigheten Människa, Process och IT.

 

- Huvudbok

 

 

Författare: Leo Hagberg och Tomas Henriksson, Trivalo

 

Boken ger en komplett beskrivning av hur man bör agera för att nå ett underhåll i världsklass, genom ett systematiskt och resultatinriktat arbete med verksamhetens viktigaste processer.

Resultatprocesserna
Produktionsförmåga och ekonomi
Anläggningsstatus, miljö och säkerhet
Samverkan och utfästelser


Stödprocesserna
Strategi
Ledarskap
Organisationsutveckling
Kompetenssäkring
Informationshantering


Huvudprocesserna
Nyanskaffning och modifiering
Planering
Förebyggande underhåll
Avhjälpande underhåll
Reservdelsstyrning
Förbättringsarbete

Processerna beskrivs i var sitt kapitel där de ger såväl teoretiska bakgrundskunskaper som mängder av praktiska tips, vilka direkt kan användas i den egna underhållsverksamheten.

Boken innehåller även runt 200 frågor för att repetera fakta, träna på övningsuppgifter och leda till diskussion i aktuellt företag.

 

- Omarbetad upplaga 2018

- Färgtryck och rikligt illustrerad

- 640 sidor

 

- 11 framgångsrika exempel

 

 

Författare: Leo Hagberg och Tomas Henriksson, Trivalo

 

Denna bok presenterar företag som framgångsrikt arbetar med stöd- och huvudprocesserna som finns beskrivna i huvudboken.

Strategi: Södra Cell Mönsterås
Ledarskap: Volvo Car Engine Skövde
Organisationsutveckling, Volvo Car Engine 
Kompetenssäkring: Scania Södertälje
Information: Huskvarna Manufactoring
Nyanskaffning: Södra Cell Mönsterås
Planering: Outokumpu Stainless Steel Avesta
Förebyggande underhåll: Borealis Stenungsund
Avhjälpande underhåll: Volvo GTO Skövde
Reservdelsstyrning: Iggesund Paperboard
Förbättringsarbete: Stora Enso Kvarnsveden

Boken avslutas med ett kapitel där vi presenterar en del generella slutsatser om vad som gjort dessa företag framgångsrika och vilka lärdomar vi kan dra från detta.

 

- Tryckt 2016

- Färgtryck och rikligt illustrerad

- 288 sidor

 

 

Pris exkl moms och frakt:

 

- 990 kr (Huvudboken)

- 590 kr (11 framgångsrika exempel)

- 1 290 kr (Paket med båda böckerna)Specialpris för högskolor. Ta kontakt!

Pris vid samtidig beställning:

 

   5-9 st.  10-14 st.  15-20 st.  >20 st.
Huvudbok 945 kr 900 kr 855 kr 810
11 exempel 560 kr 530 kr 500 kr 470
 
Komplett paket  1 230 kr  1 170 kr  1 110 kr  1 050 kr