Datadriven verksamhet hos
Teleperformance med hjälp av Trivalo

Teleperformance är ett globalt contact center, grundat i Frankrike, som jobbar för att effektivisera sina kundtjänstleveranser till den stora mängd kundkontrakt de besitter.  

 

Då man dagligen, via tusentals kundinteraktioner jobbar i såväl egna system som direkt i kundernas system, bygger detta stora mängder affärsdata på olika platser. Tillgång till detta data är kritiskt i arbetet att effektivisera leveranserna utifrån perspektiven rätt bemanning, kvalitet och kompetens. 

 

Att bli datadrivna och transparenta mot sina kunder är strategiskt viktigt för Teleperformance och företaget har därför valt att investera inom detta område.  

 

Trivalo har tillsammans med Teleperformance implementerat en Business Intelligence lösning bestående av Qlik Sense och Qlik nPrinting. Lösningen grundas i behoven av att samla uppföljningen till alla dessa kundkontrakt på ett ställe och genom detta får alla tillgång till en och samma sanning. Med de dashboards och analysapplikationer som utvecklats kan användarna nu analysera respektive kontrakt från aggregerad totalnivå hela vägen ned till enskilda transaktioner och data hänger ihop hela vägen. 

 

Service level och kundnöjdhet är exempel på nyckeltal som följs upp i applikationerna men även analys av teamprestationer, resursplanering och uppföljning av utfall mot prognos förekommer. Med grundtanke i att lära av varandra och jobba med kompetensspridning i den operativa verksamheten är även ett utav syftena att kunna genomföra benchmarking och jämföra såväl kunder mot kunder som team mot team. Allt för att steg för steg kunna leverera högre kvalitét till sina kunder och internt effektivisera sina resurser. 

 

Med Trivalo och Qlik Sense har vi fått rätt stödsystem så att vi kan forsätta uvecklas och vara ledande inom vår branch säger Lars Ellbrant, CFO Nordic Region på Teleperformance Nordic.

 

About Teleperformance

For over 40 years, Teleperformance has been connecting customers with the world’s most successful companies. It is the global leader in customer experience outsourcing management and the trusted provider of digitally integrated business services.

 

At Teleperformance, we combine human touch and high technology to deliver extraordinary customer experiences. While technology creates new and agile ways of working, our interaction experts remain committed to creating unique connections through empathy, adaptive communication skills, and more importantly, a passion to make it happen.

 

Grundare: Daniel Julien
Grundades: 1978, Paris, Frankrike
VD: Daniel Julien (okt. 2017–)
Huvudkontor: Paris, Frankrike
Intäkt: 5,3 miljarder USD (2018)

 

Om Trivalo

Trivalo grundades med en tydlig målsättning – att effektivisera verksamheter utifrån Människa, Process och IT. Med förhöjd datakvalitet skapas bästa förutsättningarna för att nå full effekt av digitaliseringen.

Vi är nyfikna, ifrågasätter och jobbar i team med blandad expertis för att optimera vår leverans till kund. På Trivalo finns decennier av samlad expertis inom verksamhetsutveckling och IT-lösningar för service- och industriföretag.