Fokus på innovation – Ger våra
kunder nya innovativa tjänster

En viktig del av Trivalos strategi är att våga satsa och investera i innovation. Redan från första dagen har vi jobbat efter modellen 80-15-5, inspirerade av Google-modellen, där 15 står för 15% innovation av vår totala arbetstid. Det innebär att alla medarbetare är involverade och avsätter 15% av sin tid i innovationsarbetet. Vi jobbar tvärt om jämfört med många andra företag där endast en utvald del av medarbetarna ägnar sig åt innovation och affärsutveckling, medan de resterande exekverar färdiga idéer.

 

Varje månad sitter vi i gemensamma innovationsmöten där vi med vår fantastiska mix av djup expertis inom Människa, Process och IT skapar magi. För det är just att alla blir involverade med sina respektive kompetenser och kombinationen som gör den verkliga skillnaden.

 

Rullande i vårt vardagliga arbete adderar vi idéer i en gemensam Kanban board. Innovation kan vara allt från effektivisering av vårt arbete och nya metoder, till konceptualisering och framtagande av nya tjänster.

 

 

Redan under våra tre första månader har vi skapat sex stycken nya tjänster som lanserats och börjat levererats till kunder under hösten - och det kommer komma mycket mer framöver.

Som en utkomst av vårt innovationsarbete lanserar vi idag två nya koncept; Processaudit och Starta Prediktivt Underhåll. Tjänster som i mångt och mycket kommit genom leveranser och diskussioner med våra kunder.

 

 

Trivalo Processaudit utvald process

På Trivalo har vi +20 års erfarenhet av över 100 företag där vi genomfört auditering av olika verksamheter genom intervjuer och benchmarking.

 

På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet välfungerande utifrån Människa, Process och IT, men också vilka potentialer som man bör fokusera på.

 

Som ett komplement till den traditionella audit, som omfattar hela verksamheten och samtliga processer, genomför vi istället en djupgående audit av en utvald process. Här skapar vi ett dokumenterat nuläge med benchmarking och konkretisering av vilka potentialer man bör jobba med för att få en effektivare process. Exempelvis inom förebyggande underhåll, reservdelsstyrning och planering.

 

Läs mer:
https://trivalo.se/sv/product/processaudit/

 

 

Trivalo Starta Prediktivt Underhåll

Digitalisering, prediktivt underhåll, AI och Machine Learning – buzz words som cirkulerar på de allra flesta service- och industriföretag idag.

 

Dessa företag besitter en stor mängd data i sina underhålls- och driftsystem; data som ofta är aggregerad under många års arbete på anläggningarna.

 

För att komma igång och bryta ner teknikens möjligheter till något greppbart har vi tagit fram tjänsten Starta Prediktivt Underhåll. Syftet är att utifrån företagets nuläge utreda och definiera möjligheterna att med befintligt dataunderlag implementera en lösning för prediktivt underhåll.  Effekten är att underhållsorganisationen i en sådan lösning kan agera betydligt mer proaktivt i det dagliga arbetet.

 

Läs mer:
https://trivalo.se/sv/product/startaprediktivtunderhall/