Trivalo academy

Trivalo har flera hundra års samlad erfarenhet av att hjälpa företag med kompetens- och verksamhetsutveckling genom att utveckla strategier, processer, analyser och systemstöd. På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet välfungerande utifrån Människa, Process och IT och vilken enorm potential det finns i att ge medarbetare bättre insikt.

Trivalo Academy består av lärarledda utbildningar, fysiskt såväl via video. Men även digitala utbildningar som man nyttjar när man vill och kan. 

Trivalos expertis inom Människa, Process och IT för service- och industriföretag gör att vi kunnat skapa marknadens mest utvecklade program för att skapa en datadriven och hållbar effektivisering inom de område som ni investerar i.

LCP-programmet

En heltäckande ledningsutbildning inom Underhåll. Teori varvat med praktik ger en certifiering som Underhållschef. I januari 2023 startade vi omgång (omgång 33 2023) av LCP-programmet pga. hög efterfrågan.I september 2023 startar vi nästa program omgång 34...

Digital utbildning IBM Maximo

Digitala utbildningsfilmer utifrån roll och moment i Maximo. Tillgängligt 24/7 i datorn och mobilen via er företagsanpassade portal. Maximo är ett kraftfullt men stort system, som dessutom har en mängd smarta och uttänkta sätt att arbeta efter. Att ha rätt nivå...

LCP-Operativa

Utbildningsprogrammet LCP Operativa förmedlar huvuddragen i LCP-konceptet i en koncentrerad form. Ger en övergripande grund i alla viktiga delar av en underhållsverksamhet. Deltagarna skall bl a förstå på vilket sätt uppföljning och analys är utgångspunkt för att...

Att leda och utveckla underhållet

33Strategiskt tänkande för utveckling av produktionsstödjande och framgångsrikt underhåll. Genomgång av verktyg för auditering av underhållsverksamheten. Ledarskapets roll, samt behovet av resultatmätning och nyckeltal. Beskrivning av krav och möjligheter med...

Anskaffning med LCC/LCP-metodik

Grundläggande kunskaper om LCC (LifeCycle Cost) och LCP (Life Cycle Profit) samt visar hur dessa metoder kan användas. Kursen ger även en överblick över olika hjälpmedel som datormodeller och handböcker. Vi jobbar med programvaran TRIVALO-Invest Utbildningsform...

Planerat underhåll

Inriktad mot området ”beredning & schemaläggning” och genomgång av förebyggande och avhjälpande underhåll. I ett avsnitt fördjupar vi oss i ”operatörsunderhåll”. Utbildningsform Kursen genomförs som klassrumsutbildning med flera deltagare. Kursinnehåll Ur...

Ekonomisk reservdelsstyrning

Fokus på metoder, organisation och administration för att åstadkomma en ekonomisk reservdelsstyrning. Vi går igenom alla väsentliga insatser som finns kopplade till områdena; strategi, information, styrning och utförande. Utbildningsform Kursen genomförs som...

Ständiga förbättringar

I ett modernt datadrivet underhåll är det viktigt att finna alla idéer till förbättring av utrustning, insatser, arbetssätt, administrativa rutiner och hjälpmedel. Det gäller därför att involvera all personal som använder och sköter utrustningen i det ständiga...

Underhållets resultat

Beskrivning av underhållsverksamhetens påverkan på olika resultat som produktionsförmåga och anläggningsstatus. Fokus mot att ge kunskap och metodik för att kunna visa på underhållets ekonomiska betydelse. Genomgång och modeller och beräkning av UEB, OEE/TAK och...

Nyheter

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev