Pressrelease 2019-02-08

IT-och verksamhetskonsultföretaget Trivalo kommer att tillsammans med IFS satsa på IFS EOI på den skandinaviska marknaden.

Trivalo, ett expertföretag som effektiviserar service- och industribolag genom att bli mer datadrivna, och IFS, den globala affärssystemleverantören, satsar nu tillsammans på att göra skandinaviska service- och industribolag än mer konkurrenskraftig.

Trivalo har mångårig erfarenhet och expertis av skandinaviska service- och industriföretag. Med fokus på Människa, Process och IT i harmoni, har man hjälpt åtskilliga företag att bli effektivare och mer datadrivna i sin verksamhet. Genom det nya partnerskapet kommer Trivalo tillsammans med IFS att marknadsföra och leverera IFS produkt EOI (Enterprise Operational Intelligence Software).

Samarbetet gör att IFS kan komma närmare företag på den skandinaviska marknaden, med målet att vinna nya kunder, skapa nya tillväxtområden och öka intäkterna genom att leverera högpresterande projekt och tjänster. Genom samarbetet vill Trivalo fortsätta hjälpa sina kunder att bli mer datadrivna i sin verksamhet.

– Vi ser en enorm potential i samarbetet med IFS. Dels det faktumet att vi båda är starkt representerade hos skandinaviska service- och industribolag där vi har flera gemensamma kunder. Men också att vi är första IFS partnern som tar lead mot marknaden på en produkt som bevisligen gjort stort avtryck globalt, berättar Henrik Nyström, VD på Trivalo

– Produkten EOI är mycket intressant att ta till den skandinaviska marknaden. Det är en kraftfull plattform som kommer att hjälpa service- och industriföretag att koppla samman den strategiska och operativa nivån i företagen. Att både visualisera hela sin process kopplad med nyckeltal och även kunna agera direkt i verktyget är avgörande för att nå en effektivisering av sin verksamhet. Produkten EOI stärker vår produktportfölj och vi ser en stor potential att hjälpa våra kunder att dra nytta av service, underhåll- och produktionsdata på ett bättre sätt, för att skapa en datadriven effektivare verksamhet, berättar Mats Eliasson, Affärsutvecklingsansvarig på Trivalo.

–Trivalo och IFS kommer tillsammans erbjuda marknaden lösningar som är optimerade för kundernas unika behov. Trivalo har unik kompetens inom service- och underhåll, som tillsammans med IFS EOI erbjuder en otroligt kraftfull lösning till marknaden. Vi ser fram emot ett spännande samarbete med högt ställda gemensamma mål, säger Fredrik Edendahl, Channel Partner Director på IFS.

Om Trivalo

Trivalo grundades med en tydlig målsättning – att effektivisera verksamheter utifrån Människa, Process och IT i harmoni. Behovet av insikt och expertis för att kunna utnyttja IT-potentialen är helt avgörande för att vara konkurrenskraftig i den allt mer digitaliserade världen. Samtidigt är effektiva och intelligenta processer som vägleder människor och drar nytta av IT en förutsättning för att producera korrekt och lättillgänglig data. Trivalo har decennier av samlad expertis inom verksamhetsutveckling och IT-lösningar för service- och industriföretag. Med paketerade innovativa tjänster skapar vi insikter och effektiviserar verksamheter.

För att läsa mer om Trivalo, se: Trivalo.se

Följ Trivalo på LinkedIn  

Om IFS

IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåler anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Bolagets branschkunskap och lösningar har tillsammans med ett tydligt kundfokus gjort dom till en ledare inom sektorn. 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk.

Följ IFS på Twitter (@ifsworld) och LinkedIn

Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: http://blog.ifsworld.com/

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev