På Trivalo har vi utvecklat ett beprövat angreppssätt för att hjälpa våra kunder att nå ett datadrivet underhåll i världsklass. Ett datadrivet underhåll i världsklass är att aktivt låta underhållsbesluten på både operativ och strategisk nivå grundas på insamlad och analyserad data.
Vi utgår hela tiden från vårt koncept med människa, process och IT för att säkerställa rätt balans mellan de tre delarna.

Vår grundidé är att kunna hjälpa alla typer av underhållsverksamheter mot ett Datadrivet underhåll i världsklass, oberoende vilket underhållssystem man har. Dels vet vi att utmaningar och möjligheter för att bli mer datadriven och effektiv i sin verksamhet inte enbart är systemberoende utan även beror på processerna och människorna. Men underhållsystemet är ett oerhört viktigt verktyg för att kunna bli mer datadriven i sin utveckling.

Vi har under åren fått förtroendet att hjälpa fler och fler underhållsverksamheter som använder IFS™ som sitt underhållssystem. I olika typer av leveranser har vi byggt på oss kunskap och erfarenhet av lösningen då det är en utav de mest implementerade i svensk industri. Dessutom har vi fått nya kollegor där IFS- kompetens finns sedan tidigare. Därför känns det naturligt att vi nu formaliserar vårt samarbete med IFS och tar ett tydligare strategisk kliv att bli en stark aktör på marknaden. I det nya partnerskapet kommer Trivalo tillsammans med IFS att marknadsföra och leverera IFS produkter inom EAM (Enterprise Asset Management) till svensk och nordisk industri.

Charlotta Whittingham Channel Sales Manager IFS:

Vi ser en stor potential i vårt samarbete. Med Trivalos fokus på kundvärde och djupa kunskap kring underhåll säkerställer vi att våra kunder får det bästa av två världar. När vi nu kombinerar IFS funktionalitet med Trivalos expertis. Rätt data till rätt tid blir viktigare och viktigare i dagens affärsvärld, med Trivalo kan vi verkligen styrka vårat erbjudande till Svensk och Nordisk industri. Många av våra kunder kommer att ha stor nytta av Trivalo och Trivalos kunder kommer ha stor nytta av IFS.

Om IFS
IFS™ utvecklar och levererar affärssystem till kunder över hela världen som tillverkar och distribuerar varor, underhåller anläggningstillgångar samt driver serviceinriktade verksamheter. Bolagets branschkunskap och lösningar har tillsammans med ett tydligt kundfokus gjort dom till en ledare inom sektorn. 3 500 medarbetare stödjer fler än 10 000 kunder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk.
Följ IFS på Twitter (@ifsworld) och LinkedIn
Läs mer om teknologi, innovation och kreativitet på IFS Blog: blog.ifsworld.com

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev