På Trivalo har vi många års erfarenhet av över 100 företag där vi genomfört auditering av olika verksamheter utifrån intervjuer och benchmarking. På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet väl fungerande utifrån Människa, Process och IT, men också vilka potentialer man bör fokusera på..

I vår nya och helt unika tjänst; Digital Audit adderar vi avancerad dataanalys och kan på så sätt ge en helt databaserad nulägesanalys av en service- eller underhållsverksamhet.

Nyligen genomförde Trivalo en Digital Audit hos Öresundsbron. En tjänst som levererades på endast ett fåtal kalenderveckor från start till mål och där kundens insats i tid är väldigt liten.

”Trivalos Digital Audit kändes som ett naturligt första steg i vår förflyttning från ett mer analogt och personberoende underhåll, till ett datadrivet underhåll.

Vi har nu verkligen fått bekräftat att detta var rätt steg. Vi har fått väldigt många riktigt bra insikter utifrån slutrapporten, vissa av dessa Insikter har vi tidigare ”haft på känn” men övervägande delen har vi inte kunnat se tidigare. Detta beror bl.a. på hur vi satt upp grunddata i systemet och även att kunna använda rätt arbetssätt med processer och systemstöd.

Ytterligare ett värde utifrån Digital Audit är att vi fick ut många tydliga och konkreta rekommendationer från Trivalo i och med deras expertis inom underhåll.

En mycket intressant del är att Trivalo kunnat skapa nya dataetiketter i analysen genom Trivalos kombinerade expertis inom dataanalys, modellering, IBM Maximo och underhållsverksamhet. Vi kan nu uppdatera den rörliga datan kring arbetsorder samt grunddata i systemet och på så sätt skapa oss ett helt nytt analysunderlag från flera år bakåt.

Vi ser att genomförandet av Digital Audit gör att vi tar ett stort steg mot datadrivet underhåll” säger Bengt Hergart, anläggningsdirektör på Öresundsbrokonsortiet.

Öresundsbron består av en bro, en tunnel och ön Peberholm. Underhållsorganisationen på Öresundsbron arbetar för att skapa en säker och effektiv förbindelse mellan Danmark och Sverige.
Över 7 miljoner fordon transporteras årligen över förbindelsen vilket ställer höga krav på drifttillgänglighet av hela anläggningen.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev