Industri- och servicebolag besitter en stor mängd data i sina underhålls- och driftsystem; data som ofta är aggregerad under många års arbete på anläggningarna. Förutom viktigt data om nuläget på anläggningen, innehåller den också många sanningar om hur arbetet med att upprätthålla statusen på anläggningarna bedrivs.

Datat har ofta olika kvalitet men framförallt är den lagrad i många olika datakällor och därför ofta väldigt svår att överblicka. Vi tycker att detta, i kombination med att inte alla har full insikt i potentialen, gör att det finns många lågt hängande frukter om man som företag bestämmer sig för att bli effektivare i sin verksamhet.

På Trivalo har vi många års erfarenhet av över 100 företag där vi genomfört auditering av olika verksamhet utifrån intervjuer och benchmarking. På så sätt har vi en unik insyn i vilka aspekter som gör en verksamhet välfungerande utifrån Människa, Process och IT, men också vilka potentialer som man bör fokusera på. Vi utför helt enkelt en samlad nulägesanalys av verksamheten.

Nu adderar vi ytterligare ett lager; avancerad dataanalys. Med vår nya tjänst Trivalo Digital Audit levererar vi en databaserad nulägesanalys av er service- eller underhållsverksamhet.

Vi analyserar data från ert underhållssystem/affärssystem och med våra färdigdefinierade beräkningsmodeller ger vi er insikt om er förbättringspotential, bland annat hanterar vi:

– Nuläge på nyckeltal för digitalisering

– Hur effektivt er underhållsverksamhet bedrivs inom de två typerna förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll

– Planeringseffektivitet

– Kvalitet på anläggningsinformation

– Kvalitet på arbetsorderinformation

För att göra det så enkelt som det bara går för våra kunder levereras allt detta som en tjänst med fast pris. Inga installationer av analysmjukvara i er IT-miljö behövs; vi tar endast del av er data och levererar sedan en komplett auditering av nuläge med potentialer.

Delta i ett av våra webbseminarier där vi berättar mer om Trivalo Digital Audit;

onsdag 19 september kl. 9.00-9.45

alternativt

onsdag 26 september kl. 9.00-9.45

Klicka på nedanstående länk och skicka mailet, så återkopplar vi med en kalenderinbjudan med anslutningsdetaljer.

Anmäl mig till onsdag 19/9 09.00-09.45

Anmäl mig till onsdag 26/9 09.00-09.45

PS. Passar inte något utav ovanstående datum/tider så kan vi givetvis planera ett annat tillfälle som passar er.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev