Industri- och servicebolag besitter idag förråd med stor kapitalbindning. Förråden är avgörande för att säkra tillgängligheten på viktiga reservdelar och därmed driftsäkerheten på anläggningen.

Samtidigt vet vi med vår erfarenhet, att det finns stora effektiviseringsmöjligheter i företags förrådsverksamhet.

På Trivalo besitter vi expertis inom Strategisk Underhållsutveckling där Förrådsoptimering är en viktig del. I vår bok Underhåll i Världsklass beskriver vi modeller för ekonomisk reservdelsstyrning, och vi har under många år hållit utbildningar inom området. Med all vår expertis och många års erfarenhet adderar vi nu ytterligare ett lager; avancerad dataanalys.

Vi erbjuder en tjänst till fast pris med en garanterad ROI där vi utlovar en besparing på minst 5 gånger kostnaden. Vi analyserar förrådsdata från ert underhållssystem/affärssystem och med våra färdiga beräkningsmodeller för att ge insikt om er förbättringspotential, bland annat hanterar vi:

– Volymvärdesanalys inklusive förslag på A-,B-, C-klassning

– Förslag på klassificering av material i försäkringsreservdelar, förbrukningsreservdelar och förbrukningsmaterial

– Optimeringsförslag på det A-klassade materialet

– Förslag på utskrotning av artiklar

– Förslag på mål och nyckeltal, och på hur arbetet ska drivas vidare utifrån analysen

För att göra det så enkelt som det bara går för våra kunder, levereras allt detta som en tjänst med fast pris och garanterat resultat (besparing på minst 5 gånger kostnaden). Inga långa införandeprojekt, implementeringar av IT-lösningar etcetera.

Delta i vårt webbseminarie där vi berättar mer om Trivalo Reservdelsoptimering som tjänst,

fredag 24/8 kl. 9.00-9.45

alternativt

fredag 7/9 kl. 09.00-09.45

Klicka på nedanstående länk och skicka mailet, så återkopplar vi med en kalenderinbjudan med anslutningsdetaljer.

Anmäl mig till Fredag 24/8 09.00-09.45

Anmäl mig till Fredag 7/9 09.00-09.45

PS. Passar inte något utav ovanstående datum/tider så kan vi givetvis planera ett annat tillfälle som passar er.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev