Vårt populära utbildningsprogram LCP-programmet är inne på sitt 28:e (!) år. Detta år har vi deltagare från bland annat Domsjö fabriker, Halmstad energi och miljö, Metsä Board, Stora Enso, Södra Cell och Vattenfall.

Vi börjar redan nu fylla upp platserna till höstens start i september. Passa på att säkra er plats redan nu. Utbildningsplatsen behöver nödvändigtvis inte vara initialt namngiven, utan det är företaget som bokar en eller flera platser. Maxtaket är 20 deltagare.

LCP-programmet är ett utbildningsprogram som får betraktas som den ledande utbildningen inom industriellt underhåll, och som hjälper industrin att stärka kompetensväxling för att uppnå en högre driftsäkerhet och effektivisering.

Verkliga industriprojekt och väl sammansatta kursdagar bildar tillsammans en unik utbildning. Genom hela programmet är man en väl sammanhållen grupp med stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. Vi kommer även att fokusera mer på Smart Underhåll och dess påverkan med avancerad analys och digitalisering.

Omfattning

Varje kursträff omfattar tre dagar, där vi fördjupar oss inom flera olika teman. Det avslutande industriprojektet ger träning i att analysera, angripa, lösa och presentera verkliga industriprojekt. Deltagarna, som under kursens gång arbetar i grupp, får en direkt användning av nyvunnen kunskap, så kallad action learning. Utbildningsprogrammet omfattar totalt en arbetsinsats på 30 dagar, fördelat över nio månader.

Utbildningen är till stora delar baserad på boken Underhåll i världsklass, skriven av Leo Hagberg och Tomas Henriksson som också är de som håller i utbildningen på Trivalo.

Digitalt utbildningsmaterial ingår i kursmaterialet vilket nyttjas under och mellan de olika utbildningstillfällena.

Genomförd utbildning och avklarade prov ger ett bevis som Certifierad Underhållschef. Utbildningen ger även bra förutsättningar att klara de krav som certifiering till European Expert in Maintenance Management är inriktad mot. Samtliga våra kursledare är själva certifierade enligt normen European Expert in Maintenance Management.

Datum

LCP-programmet 2019/2020 kommer att genomföras under följande fysiska träffar i Göteborg:

17-19 september 2019

15-17 oktober 2019

12-14 november 2019

10-13 december 2019

28-30 januari 2020

10-12 mars 2020

Anmälan sker via: [email protected]

Kontaktpersoner

Leo Hagberg

Mobil: +46 705 18 22 27
[email protected]

Tomas Henriksson

Mobil +46 705 18 22 26
[email protected]

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev