Pressrelease 2019-12-10

TRIVALO, ett expertföretag inom underhåll med fokus på att effektivisera och optimera industrins tekniska tillgänglighet. Det sker genom att utveckla ett Datadrivet Underhåll utifrån Trivalokonceptet som bygger på treenigheten Människa, Process och IT och unika paketerade tjänster.  Vi vet vad som krävs för att få ut potentialen runt Machine Learning och Smart Maintenance.

INTERTECHNA ÄR ett svenskt specialistföretag med lång erfarenhet av lösningar för ökad drifttillgänglighet och kvalitet inom produktion. Genom leverans av marknadsledande produkter inom operatörsrondering, avancerade mätinstrument och trådlös maskinövervakning bidrar Intertechna till industrins strävan att uppnå en Nollvision mot haverier.

INTERTECHNA OCH TRIVALO inleder ett samarbete genom det trådlösa maskinövervakningssystemet Bluvision. Bluvision är en heltäckande lösning – från sensorer till molnuppkoppling med en avancerad Machine learning funktionalitet. Bluvision systemet kommer att vara en del utav en gemensam tjänst där sensordriven data ger underlag för s.k. Machine learning där Trivalo levererar insikter utifrån data. Insikter som kommer att effektivisera det förebyggande underhållet och detektera haverier i anläggningen.

Vi ser en enorm potential i samarbetet med Intertechna. Dels det faktumet att vi båda är starkt representerade hos svensk industri där vi redan har flera gemensamma kunder. Men också för att Bluvision är den produkt som vi letat efter och är säkra på kan ge snabbt värde hos våra kunder, berättar Henrik Nyström, VD på Trivalo

Bluvision är en mycket intressant för våra kunder, den skapar en bra plattform för att komma igång med Datadrivet Underhåll och är kostnadseffektiv att implementera. Med Bluvision stärker vi vår produktportfölj och ser en stor potential i att hjälpa våra kunder att snabbare kunna nyttja data, för att skapa en datadriven effektiv verksamhet, berättar Mats Eliasson, på Trivalo.

–  Intertechna, liksom många andra bolag, ser det snabbt ökande behovet från industrin att få hjälp med att koppla upp sina maskiner samt analysera och värdera allt fler mätvärden i syfte att öka tillgänglighet och produktivitet. Vi är marknadsledande med vårt Bluvision system och ser att tillsammans med Trivalos expertkompetens kan vi bidra till att optimera den pågående digitaliseringen inom svensk industri.  säger Janne Persson VD på Intertechna (www.intertechna.se)

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev