Trivalo Självutvärdering

Välkomna till Trivalos självutvärdering för underhållsverksamheter.

En viktig del av Trivalos strategi är att vara kunskapsgenerösa – vi vill skapa ett samarbetsklimat med våra kunder och partners där vi delar med oss av varandras erfarenheter.

Vi vill ge er en första insikt om er verksamhets nuläge och en möjlighet att använda detta som benchmarking mot andra företag i branschen. På detta sätt kan kunskapen spridas snabbt mellan många företag och man får mer insikt om nuläget i underhållsverksamheterna inom svensk industri.

Trivalo har en benchmarkingdatabas baserad på 100 svenska industribolag. Självutvärderingen består av totalt 21 frågor, är helt kostnadsfri och tar ca 30 minuter i anspråk.

Varje fråga har ett fält för fria kommentarer. Vi rekommenderar att ni fyller i så mycket adderande information som möjligt, då dessa tas hänsyn till i utvärderingen av era resultat.

Er person- och självutvärderingsdata hanteras givetvis med full sekretess och delas inte med 3:e part. Vi lagrar och använder endast data i benchmarkingsyfte, utan koppling till unikt företag.

Efter genomförd självutvärdering analyserar Trivalos experter resultatet utifrån vår expertis och genom våra analysverktyg och benchmarkingdatabas.

Inom en vecka får du ett mail med en pdf-rapport som visar ert resultat jämfört med ”Bästa företag” och ”Genomsnittet”. Resultatet är indelat i grupperna stöd-, huvud- och resultatprocesser. Ni får också vår övergripande feedback om var era potentialer att effektivisera verksamheten ligger. I gratistjänsten ingår också 1 timmes webmöte med er (där ni kan vara flera personer med). I webmötet går vi igenom rapporten och svarar på era frågor, samt att vi delar med oss av vår konklusioner kring ert nuläge och nästa steg.

 

Nyheter

TRIVALO

Göteborg

Adress

Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Malmö

Adress

Gråbrödersgatan 6, 211 21 Malmö

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Stockholm

Adress

Odengatan 106, 113 22 Stockholm

Telefon

+46 – 704 41 96 18

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev