På Trivalo brinner vi för att effektivisera verksamheter utifrån Människa, Process och IT i harmoni.

Det är därför väldigt glädjande att vi stärker teamet med ytterligare en expert inom IBM Maximo och underhållsutveckling. Mikael Segerhjelm ansluter till Team Trivalo efter årsskiftet. Senast kommer han från Perstorp i Stenungsund där han haft flera nyckelroller inom både IT- och underhållsverksamheten.

Mikael har skaffat sig en djup expertis genom att arbeta i olika roller så som underhållsingenjör, instrumentchef, systemansvarig/applikationsspecialist IBM Maximo. Inom dessa roller har han bland annat drivit utvecklingen av underhålls- och inköpsprocesser, säkerhet och tillståndshantering. Både lokalt i Stenungsund och globalt inom Perstorp. Vidare har Mikael agerat som en nyckelperson för utbildning inom Underhåll och processer.

Med denna långa bakgrund och expertis kommer Mikael stärka Trivalo och hjälpa våra kunder att nå effektivisering i sina verksamheter.

Mikael kommer att utgå från vårt Göteborgskontor men jobba med våra kunder över hela Sverige.

Varmt välkommen till Trivalo Mikael!

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev