Trivaloteamet

Mats Eliasson

Mats Eliasson

Seniorkonsult/Ledning

40 års erfarenhet av Underhåll med ledning/förändring, verksamhets- utveckling och IT lösningar.

Fokuserar i huvudsak på kund- och affärsutveckling och förändrings- ledning av våra tjänster samt med våra kunder mot ett Datadrivet Underhåll.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 703 77 90 90

Henrik Nyström

Henrik Nyström

Sälj/Marknad/Ledning

20 års erfarenhet av ledning, försäljning/marknadsföring och affärsutveckling inom industri och underhåll.

Fokuserar främst på kundutveckling av våra nya och befintliga kunder samt marknadsarbete och våra partners.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 704 41 96 18

Fredrik Nerman

Fredrik Nerman

Sälj/Marknad

30 års erfarenhet av IT-branschen med senare delen fokus på verksamhetsnära lösningar inom Underhåll.

Jobbar med kundutveckling av våra nya och befintliga kunder med fokus på att maximera värdet av våra tjänster.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 709 73 38 94

Leo Hagberg

Leo Hagberg

Seniorkonsult

40 års erfarenhet av underhålls- utveckling. Forskat och utbildat inom Underhåll på universitet samt medförfattare till böckerna Underhåll i världsklass.

Jobbar mest med utbildning, processutveckling med specialist- kompetens inom schedulering.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 705 18 22 27

Tomas Henriksson

Tomas Henriksson

Seniorkonsult

40 års erfarenhet av underhålls- utveckling. Forskat och utbildat inom Underhåll på universitet samt medförfattare till böckerna Underhåll i världsklass.

Jobbar mest med utbildning och underhållsprocessutveckling. Specialist- kompetens inom reservdelsstyrning.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 705 18 22 26

Per Johannesson

Per Johannesson

Seniorkonsult

25 års erfarenhet inom management- och processutveckling, i huvudsak inom tillverkningsindustri.

Jobbar med underhållsutveckling utifrån ett process- och dataanalysperspektiv inkl. avancerad analys (AI, Machine learning) perspektivet med människa och process interaktion.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 730 24 36 99

Frank Severinsson

Frank Severinsson

Seniorkonsult

35 års erfarenhet av IT- och verksamhetslösningar inom Underhåll.

Jobbar främst med IBM Maximo och kringliggande lösningar med djup kompetens inom inköp, fakturering, FU, work flow, mobila lösningar etc. Håller mycket utbildningar för våra kunder.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 703 77 90 92

Peter Schwantes

Peter Schwantes

Seniorkonsult

25 års erfarenhet av IT-lösningar inom tillverkningsindustrin.
Specialistkompetens inom dataanalys främst med verktygen QlikView, Qlik Sense, nPrinting och Power BI.

Jobbar mycket med dataanalysen i våra paketerade tjänster och informationsmodellering.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 760 06 06 46

Andreas Ekvall

Andreas Ekvall

Seniorkonsult

10 års erfarenhet av IT-lösningar mot tillverkningsindustrin.
Specialistkompetens inom dataanalys främst med verktygen QlikView och Qlik Sense.

Jobbar mycket med dataanalysen i våra paketerade tjänster med fokus på nulägesanalys av underhålls-systemdata.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 76 898 40 04

Stefan Werling

Stefan Werling

Seniorkonsult

25 års erfarenhet av IT-lösningar inom tillverkningsindustrin.
Specialistkompetens inom dataanalys främst med verktygen QlikView, Qlik Sense, nPrinting och Power BI.

Jobbar mycket med dataanalysen i våra paketerade tjänster med fokus på Reservdelsoptimering.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 704 41 96 19

Håkan Åkerblom

Håkan Åkerblom

Seniorkonsult

25 års erfarenhet av IT-lösningar inom tillverkningsindustrin.
Specialistkompetens inom dataanalys främst med verktygen QlikView och Qlik Sense.

Jobbar mycket med dataanalysen i våra paketerade tjänster med fokus på nulägesanalys av underhålls-systemdata.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 707 98 87 70

Andrzej Wieclaw

Andrzej Wieclaw

Seniorkonsult

20 års erfarenhet av IT applikations- och webbutveckling mot tillverkningsindustrin.

Jobbar primärt med IBM Maximo funktionalitet, uppgradering konfigureringar/anpassningar, integration, BIRT rapportutveckling och tilläggsmoduler. Expertis inom Novacura Flow web/app utveckling.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 730 25 64 88

Henrik Gustafsson

Henrik Gustafsson

Seniorkonsult

20 års erfarenhet av implementering och förvaltning av IT-lösningar mot främst underhållsverksamheter.

Jobbar främst med projektledning, förvaltningsledning och lösningsdesign av underhållssystem och kringliggande lösningar.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 704 41 96 20

Bartosz Marchewka

Bartosz Marchewka

Seniorkonsult

15 års erfarenhet av implementering och utvecklings av IT-lösningar mot främst underhållsverksamheter.

Jobbar främst med IBM Maximo och Novacura Flow i form av implementering, utveckling och support/förvaltning.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 730 25 65 24

Piotr Ozaist

Piotr Ozaist

Seniorkonsult

17 års erfarenhet av implementering och utvecklings av IT-lösningar mot främst underhållsverksamheter.

Jobbar främst med IBM Maximo och Novacura Flow i form av implementering, utveckling och support/förvaltning.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 730 25 64 93

Mia Ilkko

Mia Ilkko

Seniorkonsult

21 ås erfarenheter av underhålls- utveckling och flera olika underhållssystem. Ordförande i Svenskt Underhåll.

Jobbar främst med utveckling av underhållsprocesser, utbildning, projekt- förvaltningsledning.

Mail: [email protected]
Mobil: +46 766 36 42 62

Nicklas Holfelt

Nicklas Holfelt

Seniorkonsult

16 års erfarenhet av underhålls-verksamheter inom en mängd områden. Har haft ett flertal nyckelroller genom åren inom SSG:s kommitéverksamhet.

Jobbar främst med utveckling av underhållsprocesser- och verksamhet, utbildning och lösningsdesign av IT-lösningar.

Mail: nicklas.holfelt@trivalo.se
Mobil: +46 702 12 97 01

Mikael Segerhjelm

Mikael Segerhjelm

Seniorkonsult

25 års erfarenhet inom Underhåll inom en mängd olika områden. Har bland annat arbetat i industrin som underhållsingenjör, instrumentchef, systemansvarig och applikations-specialist IBM Maximo.

Jobbar främst med support och vidareutveckling av IBM Maximo tillsammans med processutveckling.

Mail: mikael.segerhjelm@trivalo.se
Mobil: +46 722 01 02 78

Niclas Andersson

Niclas Andersson

Seniorkonsult

20 års erfarenhet av tillverknings-industrin främst inom Underhåll i olika roller.

Jobbar främst med utveckling av underhållsverksamheter med fokus på arbetssätt/processer, analys och underhållssystem.

Analys av underhållsdata är ett annat område Niclas är involverad i.

Mail: niclas.andersson@trivalo.se
Mobil: +46 702 70 38 08

Mikael Larsson

Mikael Larsson

Seniorkonsult

35 års erfarenhet av Underhålls-verksamheter i en mängd olika roller. Bland annat arbetat som elchef, förrådschef, underhållsutvecklings-chef och underhållschef.

Jobbar främst med utveckling av underhållsverksamheter med fokus på organisation, processer, dataanalys och utbildning.

Mail: mikael.larsson@trivalo.se
Mobil: +46 732 62 28 25

Henrik Olofsson

Henrik Olofsson

Seniorkonsult

30 års erfarenhet av underhålls-verksamheter i ett antal ledande positioner i industrin.

Jobbar främst med underhålls-strategier kopplat till Datadrivet Underhåll, utveckling av underhållsprocesser samt utbildning.

Mail: henrik.olofsson@trivalo.se
Mobil: +46 703 19 44 03

Hans Grundmark

Hans Grundmark

Seniorkonsult

30 års erfarenhet av anläggningsintensiv industri med huvudsaklig inriktning mot drift, tillgänglighet och underhåll

Jobbar främst med projektledning, utbildning, applikationsspecialist IFS EAM och verksamhets-utveckling Underhåll

Mail: hans.grundmark@trivalo.se
Mobil: +46 708 24 22 56

Per Andersson

Per Andersson

Seniorkonsult

27 års erfarenhet av underhåll främst inom tyngre processindustri. Lång erfarenhet som chef inom större underhållsorganisationer. 

Jobbar främst med förändringsledning, utbildning och verksamhetsutveckling Underhåll

Mail: [email protected]
Mobil: +46 721 51 68 45

Per Juréus

Per Juréus

Seniorkonsult

25 års erfarenhet av Asset management och servicebolagsleverans. Per har i globala företag haft roller inom Maintenance Excellence och digitalisering av underhåll.

Per har djup erfarenhet av underhållsmetodik som TPM, processer, system och dataanalys. 

Mail: [email protected]
Mobil: +46 000 00 00

Nyheter

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev