Underhåll i världsklass – Böckerna

Med fler än 5000 sålda böcker har Underhåll i världsklass blivit något av en bibel inom Underhållssverige.

Leo Hagberg och Tomas Henriksson på Trivalo som skrivit böckerna, har i över 40 år arbetat med att utveckla underhållsorganisationer. Under åren har de samlat på sig mängder med erfarenheter och goda exempel på hur en effektiv underhållsorganisation ska drivas. 

Böckerna ligger också till stor grund för Trivalos koncept och fokus på tre-enigheten Människa, Process och IT.

Underhåll i världsklass – Huvudbok

Boken ger en komplett beskrivning av hur man bör agera för att nå ett underhåll i världsklass, genom ett systematiskt och resultatinriktat arbete med verksamhetens viktigaste processer.

Resultatprocesserna
Produktionsförmåga och ekonomi
Anläggningsstatus, miljö och säkerhet
Samverkan och utfästelser

Stödprocesserna
Strategi
Ledarskap
Organisationsutveckling
Kompetenssäkring
Informationshantering

Huvudprocesserna
Nyanskaffning och modifiering
Planering
Förebyggande underhåll
Avhjälpande underhåll
Reservdelsstyrning
Förbättringsarbete

Processerna beskrivs i var sitt kapitel där de ger såväl teoretiska bakgrundskunskaper som mängder av praktiska tips, vilka direkt kan användas i den egna underhållsverksamheten.

Boken innehåller även runt 200 frågor för att repetera fakta, träna på övningsuppgifter och leda till diskussion i aktuellt företag.

– Omarbetad upplaga 2018

– Färgtryck och rikligt illustrerad

– 640 sidor

Underhåll i världsklass – 11 framgångsrika exempel

 Denna bok presenterar företag som framgångsrikt arbetar med stöd- och huvudprocesserna som finns beskrivna i huvudboken.

Strategi: Södra Cell Mönsterås
Ledarskap: Volvo Car Engine Skövde
Organisationsutveckling, Volvo Car Engine
Kompetenssäkring: Scania Södertälje
Information: Huskvarna Manufactoring
Nyanskaffning: Södra Cell Mönsterås
Planering: Outokumpu Stainless Steel Avesta
Förebyggande underhåll: Borealis Stenungsund
Avhjälpande underhåll: Volvo GTO Skövde
Reservdelsstyrning: Iggesund Paperboard
Förbättringsarbete: Stora Enso Kvarnsveden

Boken avslutas med ett kapitel där vi presenterar en del generella slutsatser om vad som gjort dessa företag framgångsrika och vilka lärdomar vi kan dra från detta.

– Tryckt 2016

– Färgtryck och rikligt illustrerad

– 288 sidor

Pris exkl moms och frakt

– 990 kr (Huvudboken)

– 590 kr (11 framgångsrika exempel)

För beställning, kontakta [email protected]

Nyheter

TRIVALO

Göteborg

Adress

Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Malmö

Adress

Gråbrödersgatan 6, 211 21 Malmö

Telefon

+46 – 704 41 96 18

TRIVALO

Stockholm

Adress

Odengatan 106, 113 22 Stockholm

Telefon

+46 – 704 41 96 18

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev