Beskrivning av underhållsverksamhetens påverkan på olika resultat som produktionsförmåga och anläggningsstatus. Fokus mot att ge kunskap och metodik för att kunna visa på underhållets ekonomiska betydelse. Genomgång och modeller och beräkning av UEB, OEE/TAK och driftsäkerhet.

Kursinnehåll
Ur innehållet kan nämnas:

  • Genomgång av underhållets ekonomiska betydelse (UEB), direkta och indirekta kostnader samt påverkan på intäkter. Tillämpningsexempel och diskussion
  • Genomgång och eget arbete med beräkningsprogrammen TRIVALO-UEB och TRIVAO-ROI
  • Begreppet OEE/TAK för att visa hur utrustningseffektivitet kan beskrivas och mätas. Tillämpningsexempel för TAK/OEE
  • Driftsäkerhetsteknik med genomgång av definitioner, begrepp, samband och beräkning
  • Påverkan på anläggningssäkerhet, miljö och säkerhet

Kursmål
Efter genomgången utbildning kommer du att kunna:

  • Beskriva och beräkna underhållets ekonomiska betydelse
  • Förstå och hantera de vanligaste driftsäkerhetsbegreppen
  • Använda programmen TRIVALO-UEB och TRIVALO-ROI
  • Beskriva nyttan av ett effektivt underhåll utifrån våra resultatmodeller

Kursmaterial 
I kursen ingår boken ”Underhåll i världsklass”, komplett kurspärm samt tillgång till programvarorna TRIVALO-UEB och TRIVALO-ROI.

Deltagare
Du som vill ha en fördjupad förståelse av underhållets påverkan på olika resultat. Förstå underhållets ekonomiska betydelse och önskar få en bättre förmåga att beskriva och motivera effektiva insatser. Mycket lämpligt för personer inom produktionsledning. Inga särskilda förkunskapskrav.

Kurspris
Kurspris är 12 900 kr. I priset ingår lunch, kaffe, kursmaterial och programvaror, men exklusive moms, logi och kursmiddag.

Nästa kurs
27-28:e september 2022 Göteborg

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev