Den 10-13 mars var det (pga. Corona en förkortad) Underhållsmässa på Svenska Mässan i Göteborg.

Underhållsmässan är Europas största och snabbast växande mötesplats för driftsäkerhets- och underhållsfrågor. Ett branschöverskridande forum där tekniker och beslutsfattare inom alla led av underhållskedjan möter framtidens teknik och tar del av varandras erfarenheter. Årets fokus var bland annat Digitalisering/IOT, Produktivitet & lönsamhet och Hållbart underhåll. Ämnen som vårt Trivalokoncept tangerar till fullo.

Trivalo var självklart på plats och engagerade i flera olika sammanhang.

Vi höll ett intressant föredrag ihop med vår kund Preem. Mats Eliasson, Trivalo och Robert Werling, Chef Underhållsutveckling på Preem talar tillsammans på ”Teknikscenen” tisdagen 10:e mars 14.00.

Ämnet är högaktuellt – ”Möjligheter och utmaningar med Datadrivet Underhåll”. Det är inte längre bara en fördel att vara datadriven i sitt underhåll, utan en absolut förutsättning för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftig. De underhållsverksamheter som är skickligast på att samla in data, omvandla den till information och sedan agera därefter, är de som kommer bidra till störst ökad konkurrenskraft för Svensk Industri. Men det räcker inte enbart med tekniken, utan även processer och människor måste vara på plats för att nå ett hållbart värde i verksamheten. Att bli mer datadriven i sin underhållsverksamhet kräver ett förändrat arbetssätt och en utökad kompetens för att nå bästa effekt.

Vi anordnade också en afterwork för alla våra kunder och partners på vårt Göteborgskontor (ca 10 min från mässan).

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev