I Underhållssimuleringen ökar vi medvetenheten om underhållets betydelse för säker produktion, samt konkret visa på effekten av valda insatser. Genom att göra det i ”spelform” får vi ett aktivt deltagande och stort engagemang, vilket i sin tur förbättrar inlärningen.

Kursinnehåll
Vi har utvecklat en spelplan där deltagarna skall analysera situationen och välja lämpliga insatser. Vid varje spelplan arbetar ett ”lag” som består av 3-4 deltagare. Här är det lämpligt att mixa personal från olika funktioner i företaget, underhåll, produktion m fl.

I utbildningen varvas simuleringen med genomgång av kortare teoriblock för att förbättra deltagarnas kompetens om de olika insatsmöjligheterna. De teoriblock som vi normalt fokuserar är: underhållets ekonomiska betydelse, förebyggande underhåll, reservdelsstyrning, operatörsunderhåll, anskaffningsfrågor och ständiga förbättringar.

Kursmål
Efter genomgången utbildning kommer deltagarna att kunna:

  • Förstå betydelsen av bra underhåll för att skapa bra förutsättningar för produktion
  • Ha bra kunskap om begreppet TAK/OEE
  • Bra förståelse för underhållets ekonomiska betydelse
  • Ha insikt i områden som förebyggande underhåll, reservdelsstyrning, LCC/LCP-metodik, operatörsunderhåll och ständiga förbättringar

Pris
Pris offereras separat efter förfrågan.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev