Digitalisering, Prediktivt underhåll, AI/Machine Learning och Smart Maintenance/Underhåll. Buzz words som cirkulerar på de allra flesta industriföretag idag.

Många underhållsorganisationer (och företagsledningar) i svensk industri ställer sig flera relevanta frågor:
- Vad innebär det här för oss?
- Vilka delar kan ge oss ett värde på kort och lång sikt?
- Vart och hur börjar vi?

Efter återkommande önskemål och dialog med flera kunder så har vi tagit fram en paketerad inspirationsworkshop. En halvdags workshop där vi ger er insikt och helhetsgrepp kring kanske det mest intressanta området inom underhållsutveckling.

Under en halvdag (3 timmar) går vi igenom alla relevanta delar utifrån verksamhets- och systemperspektiv:

– Insikt om Datadrivet Underhåll
– Fördelar och värden
– Utmaningar och grundförutsättningar
– Begrepp och ”Buzz words”
– Vad visar forskningen
– Teknikspaning
– Hur tar man första steget utifrån sitt nuläge
– Konkreta kundexempel där svensk industri implementerat Datadrivet Underhåll

Inspirationsworkshopen fungerar alldeles utmärkt att köra via Teams/video.

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Välkommen till vårt nyhetsbrev